Προστασία

Μέτρα προστασίας μελισσών

Λόγω της έντονης δραστηριότητας των μελισσών κατά την διάρκεια της ανθοφορίας των καρποφόρων δένδρων και άλλων καλλιεργειών.

Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα

Σκοπός του είναι η καταστολή του χαλαζιού και η μείωση των επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες συμβάλλοντας στην προστασία των προϊόντων των παραγωγών και στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία μελισσών και μελισσοκόμων

Το ΕΚ ζητάει την αύξηση κατά 50% του κονδυλίου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που διατίθεται για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα.

Σύσκεψη για την προστασία του Ελληνικού Γύρου

Βασική επιδίωξη είναι αφενός η ενημέρωση για τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης ονομάτων .

Ορίστηκε επιτροπή για την προστασία της φέτας

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο αντιπρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Ιωάννης Βιτάλης.

Προστασία περιβάλλοντος: να είναι πραγματική και όχι μόνο στα χαρτιά

«Να περάσουμε από το νομικό και το χάρτινο πλέγμα προστασίας του περιβάλλοντος στο πραγματικό».

Ενιαίο μέτωπο για την προστασία της φέτας

Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγωγοί, συνεταιριστικές οργανώσεις, γαλακτοβιομηχανίες και λοιπές τυροκομικές μονάδες της Ηπείρου, συγκροτούν ενιαίο μέτωπο.

Ενίσχυση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στη Δ. Θεσσαλονίκη ενταγμένη στο πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας

Με την νέα ΚΥΑ εξαιρείται πλέον η κατασκευή έργων που αφορούν στις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Σύσκεψη για την προστασία των ζώων

Στην συζήτηση διαπιστώθηκε η αύξηση των αδέσποτων ζώων και η ανάγκη εντοπισμού της αιτίας που τη δημιουργεί.

“Καυτά” ερωτήματα για την αντιπυρική προστασία της χώρας!

Παρουσιάζονται ελλείψεις στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, καθώς από τα πέντε ιδιόκτητα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.