Προστασία

ΠΟΓΕΔΥ:λήψη μέτρων προστασίας της γης υψηλής παραγωγικότητας

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία «Γεωργικής Γης Υψηλής παραγωγικότητας».

Συντονισμός των υπηρεσιών και εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων

Ο κ. Νούσιος τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι "πρώτης γραμμής".

Η ΠΟΓΕΔΥ υπέρ στην προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας

Ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης και έκδοση νέας έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για τα εν λόγω ακίνητα μετά τη δημοσίευση του παρόντος, λαμβάνει χώρα κατόπιν γνωμοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της οικείας Διεύθυνσης

Οδηγίες Αντιπυρικής Προστασίας για Αγρότες

Συνεπείς οι αγρότες με την υποχρέωση καθαρισμού των εκτάσεών τους,

Η προστασία της φέτας κατά τις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προστασία της ΠΟΠ φέτα στη συμφωνία με τη Ν. Αφρική είναι ανεπαρκής.

Αποστόλου: Θα επιμείνουμε για την προστασία της φέτας στις διεθνείς αγορές

Εξήγησα για άλλη μια φορά στους εταίρους μας ότι η φέτα δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό αγροτικό προϊόν.

Συνεννόηση σε εθνικό επίπεδο για την προστασία της φέτας

H φέτα είναι η πιο σημαντική και εμβληματική ελληνική γεωγραφική ένδειξη, η «ναυαρχίδα» των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων

Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών

Καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Προστασία καταναλωτών – δανειοληπτών από παραβάσεις της νομοθεσίας από τις Τράπεζες

Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συνεχίζεται απρόσκοπτα το Εθνικό Πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας

«Παράθυρο» για γεωγραφική επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 2017-2018 με Εναέρια Μέσα.