# ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Ανάγκη συντονισμού και προγραμματισμού της παραγωγής κηπευτικών
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ανάγκη συντονισμού και προγραμματισμού της παραγωγής κηπευτικών

Η ελληνική γεωργία διέρχεται κρίσιμη φάση, η οποία επηρεάζεται από το διεθνές και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, που σε συνδυασμό με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από το ύψος της παραγωγής, πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας των αγροτικών π
Πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια του ΤΕΙ Θεσσαλίας
AGRO-SCIENCE

Πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τα συγκεκριμένα θερμοκήπια, θεωρούνται η Formula 1 των θερμοκηπίων, μιας και αυτή η πρωτοπόρος τεχνολογία, σύντομα θα εφαρμοσθεί και στην παραγωγή και αναμένεται να είναι πιο συμφέρουσα σε σύγκριση με τα στερεά καύσιμα ή το φυσικό αέριο.