Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση σε ανέργους,αγρότες και μικρές επιχειρήσεις

Β.Κόκκαλης: «Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού μέτρου που στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στον πρωτογενή τομέα.»

Σχέδιο Γιούνκερ: 700 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε δύο χρηματοδοτικές συμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ισπανία, αξίας 700 εκατ. ευρώ. 

Η ΕΕ παρέχει περαιτέρω στήριξη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι η Ιταλία και η Ρουμανία έστειλαν 4 αεροπλάνα ενώ η Κύπρος απέστειλε πυροσβεστικές δυνάμεις.

Χρηματοδοτική στήριξη ερευνητικών έργων στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ

Οι προσκλήσεις έχουν εκδοθεί από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων

Η διασφάλιση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 15.000 ανέργων νέων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Σ. Φάμελλος: "Ισότιμη πρόσβαση της αυτοδιοίκησης στις χρηματοδοτήσεις αποβλήτων"

"Η Ευρώπη της ανακύκλωσης και η κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων είναι τα κυρίαρχα θέματα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον".

Χρηματοδότηση των αυτόχθονων φυλών

Το πρόγραμμα διατήρησης των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Προχωρά άμεσα η τακτοποίηση των οφειλών των ΦΔΠΠ

Εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2018