Χρηματοδότηση

Μ.Μπόλαρης: Χρηματοδότηση της φύτευσης αμπελιών

Προτείνεται εισάγει καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών, η οποία δεν δικαιολογείται από κάποιο βάσιμο λόγο.

Εννιακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα λάβει η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ

Αν η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει τα έργα και δεν έχει πετύχει το προβλεπόμενο ποσοστό απορροφητικότητας από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Η Ελλάδα έχει λάβει 3.150.000 ευρώ για την οζώδη δερματίτιδα

Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει προκαταβολή ύψους 3 150 000 EUR για την αντιστάθμιση των κρουσμάτων που σημειώθηκαν το 2015.

Χρηματοδότηση Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση αφορά μόνο τους Δήμους και τους συνδέσμους Δήμων.

Δημιουργία «Ταμείου Συμμετοχών» για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το EIF.

Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 82,6 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης μέσω των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Η Επιτροπή ενέκρινε 6.7 δισ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει διατεθεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Επιστολή Μπακογιάννη στον Αποστόλου για τη χρηματοδότηση από το ΠΑΑ

Η αντίδραση του Περιφερειάρχη αφορά στο γεγονός ότι η δεύτερη σε έκταση και η τρίτη σε συνεισφορά στο αγροτικό ΑΕΠ Περιφέρεια, εμφανίζεται έβδομη(!) στη χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια

«Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία - Προοπτικές για το 2020 και μετά»

Παροχή ευρωπαϊκής βοήθειας για το σεισμό στα Ιόνια Νησιά

1,65 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για το σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά το 2015

Μεγάλος κίνδυνος «παγώματος» για την Ελλάδα των πληρωμών των έργων του Ταμείου Συνοχής 2014-2020

"Ένα αδικαιολόγητο ενδεχόμενο παγώματος θα μπορούσε να είναι καταστροφικό"