Ασφαλιστική

ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας

Από 1-1-2017 ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης.

ΕΦΚΑ: Ο νέος υπολογισμός για την εξαγορά πλασματικών ετών

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφοράς ανέρχεται σήμερα σε 410,26€.

Στην Ergo η Αγροτική Ασφαλιστική

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATEΑσφαλιστικής.

«Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΓΑ για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας»

Μέσω της ίδιας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Δόθηκε παράταση για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράςέτους 2015,έως τις 30 Ιουνίου 2016

Από τις συντάξεις Σεπτεμβρίου η παρακράτηση για την ασφαλιστική εισφορά

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η παράταση του χρόνου καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2014

Παρατείνεται ο χρόνος της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2014 από τους αγρότες έως τις 31 Ιουλίου 2015 .

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

«Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ».

Δόθηκε παράταση για την ασφαλιστική κάλυψη

Σε εφαρμογή της με αρ. 108/25-2-2015 απόφασης του Διοικητή του ΟΓΑ, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες για δύο επιπλέον μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.