Γεωργία

Β. Αποστόλου: Οι πληρωμές των έργων συνεχίζονται χωρίς προβλήματα

Θέλω να καταστήσω σαφές προς όλους ότι όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν ερήμην των αλιέων.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στη Λάρισα

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους.

Το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων

Για μια ευέλικτη, δίκαιη και βιώσιμη Κοινή Γεωργική Πολιτική

Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 516 δικαιούχους παραγωγούς με συνολικό ποσό πληρωμής 3.066.482,43 €.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Καβάλα

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων από 07-11-2017 έως και 13-11-2017..

Commission:1 δισ. ευρώ για βιώσιμη γεωργία, διατροφική και αγροτική ανάπτυξη

Με στόχο να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη, τα τρόφιμα πιο υγιεινά και ποικίλα και τα αγροτικά εδάφη ένα καλύτερο μέρος για να ζήσει και να εργαστεί κανείς.

«Οι προοπτικές της ψηφιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας»

Η στρατηγική στήριξη των παραγωγών και των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων αποτελεί κορυφαία κυβερνητική επιλογή και μέρος του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Καστοριά

Η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων και η κατάσταση απορριπτόμενων του Προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015.

Πιστοποίηση Βιολογικών:σχετικά με την νέα ΥΑ που αφορά τη Βιολογική Γεωργία

Τα εξοντωτικά πρόστιμα σε παραγωγούς και φορείς για γραφειοκρατικού τύπου παρατυπίες, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Πληρωμές σε βιολογική γεωργία και σακχαρότευτλα στην Πιερία

Εχει αναρτηθεί η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενταγμένων στη 1η πρόσκληση της δράσης 2.3Β.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Αιτωλοακαρνανία

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.