# ΓΕΩΡΓΙΑ

Β. Μπασιάκος: πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου και της γεωργίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Μπασιάκος: πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου και της γεωργίας

αΚαθυστερεί σημαντικά η υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύ περισσότερο που προγραμματίζεται η υλοποίηση 5 μόνον από τα 20 Μέτρα-7Δράσεις.