# ΓΕΩΡΓΙΑ

Πριμ έως 100.000 για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών  στη γεωργία και την κτηνοτροφία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πριμ έως 100.000 για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Στόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς, ώστε να ενισχυθεί η συσπείρωσή τους μέσω της στενής συνεργασίας αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και των οργανώσεων.