Γεωργία

Συντελεστές Παραγωγής στη Γεωργία-Κτηνοτροφία από την ΕΛΣΤΑΤ

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία κατά 2,4% το έτος 2017.

Καταχώρηση Επιβεβαίωσης Ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης

Ενημερώνονται οι Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πως στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» .

Βραχυπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών

Η έκθεση καλύπτει επίσης τις ντομάτες, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια.

Έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του 2016

Από τις 10,3 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, τα δύο τρίτα έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια.

Καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον

«Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16»

Βιοκαλλιεργητές : μας οδηγήσατε τους στην απόγνωση, καταστρέφετε η Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Το ποσό των πριμοδοτήσεων στο πλαίσιο του μέτρου για τη βιολογική γεωργία

ΟΟΣΑ, Παγκόσμιο Φόρουμ για την Γεωργία

«Ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία και τα τρόφιμα: αποκομίζουμε τα οφέλη ».

Νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και την γεωργία

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει κανόνες για τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια, δημιουργεί καλύτερα συστήματα πληροφόρησης μεταξύ των κρατών - μελών και εναρμονίζει τις ευθύνες και τα συστήματα πιστοποίησης.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στον Έβρο

Οι αναλυτικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής του έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στα Γρεβενά

 «Βιολογική Γεωργία» έτους 2016, συνολικού ποσού οικονομικής ενίσχυσης 78.070,81 €.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στο Κιλκίς

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη πληρωμή του έτους 2016 της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ .