Στον διπλασιασμό της εθνικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας έως το 2030 στοχεύει ο ΣΕΘ

Με την Τουρκία να αποτελεί τον βασικότερο αντίπαλο της Ελλάδας στο κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να διπλασιάσουν την παραγωγή τους μέχρι το 2030, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) σε σχετική του έκθεση.

Σύμφωνα με τον ΣΕΘ το αναπτυξιακό πρόγραμμα που οφείλει να ακολουθήσει ο κλάδος μέχρι το 2030, θα πρέπει να εστιάσει στον διπλασιασμό της παραγωγής του προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και τον ανταγωνισμό, αλλά και να διατηρήσει την πρωτιά σε διεθνές επίπεδο.

Ο όγκος της παραγωγής αναμένεται να φτάσει σχεδόν στους 235.000 τόνους, αξίας 1,2 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεια του Συνδέσμου . Η εξωστρέφεια του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περισσότερο (85% - 90%) και ο όγκος των εξαγωγών θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους, με αξία άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν έως και 3.000 νέες θέσεις εργασίας.
Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στο όραμα ανάπτυξης του κλάδου με ορίζοντα το 2030 που επεξεργάστηκε το 2012 ο ΣΕΘ με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έρευνας και Καινοτομίας για την Υδατοκαλλιέργεια (EATiP).

Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι και να υλοποιηθεί το όραμα του Συνδέσμου είναι να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσα από τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής προώθησης με έμφαση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού προϊόντος.

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να δοθεί έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία με στόχο αφενός την μείωση του κόστους παραγωγής των υφιστάμενων ειδών ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα εισαγόμενα και αφετέρου στην βελτίωση της τεχνογνωσίας στην παραγωγή και άλλων ειδών.

Αναγκαία θεωρείται επίσης η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών καθώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων είναι πολύπλοκο και γραφειοκρατικό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ασάφειες και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Καθοριστική επίσης θεωρείται η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα οι διαδικασίες ίδρυσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδ/γειών (ΠΟΑΥ), όπως προβλέπεται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑΥ) από το 2011.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις