Οδηγίες για τη φυματίωση στα βοοειδή

Το νόσημα έχει μεγάλη σημασία τόσο για την οικονομία μιας χώρας όσο και για τη δημόσια υγεία.


Οδηγός για το κλάδεμα της ελιάς

Το κλάδεμα της ελιάς πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών και πριν από την έναρξη εκπτύξεως της νέας βλαστήσεως


Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας

Ο χειρισμός και η χρήση του εμβολίου γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εμβολιασμό της Οζώδους, τις οδηγίες του παρασκευαστή του εμβολίου και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΑΑ.


Αγροτικός Οδηγός

Τα δικαιολογητικά και οι αλλαγές για την Αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών      

Αγροτικός Οδηγός

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

Αγροτικός Οδηγός

Δικαιολογητικά για την πληρωμή ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2017      

Αγροτικός Οδηγός

Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700 €

Αγροτικός Οδηγός

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων      

Αγροτικός Οδηγός

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων

Αγροτικός Οδηγός

Παρουσία εντόμου Diabrotica Virgifera Le Conte σε καλλιέργειες αραβοσίτου      

Αγροτικός Οδηγός

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσμοί ενήλικων εντόμων Diabrotica Virgifera Le Conte ήταν πολύ υψηλοί

Αγροτικός Οδηγός

Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια      

Αγροτικός Οδηγός

Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές στο 70-80% της ανθοφορίας και καρπόδεσης των 40%-50% των ανθέων.

Αγροτικός Οδηγός

Πρόληψη μετάδοσης του μικρού κάνθαρου των κυψελών      

Αγροτικός Οδηγός

Αγροτικός Οδηγός

Αφθώδης πυρετός των δίχηλων ζώων και ευλογιά των αιγοπροβάτων      

Αγροτικός Οδηγός

Πρόκειται για νοσήματα που οφείλονται σε ιούς, παρουσιάζουν μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλούν άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις .

Αγροτικός Οδηγός

Ενημέρωση για τους ψύλλους      

Αγροτικός Οδηγός

Μέτρα πρόληψης πριν την έξαρση του φαινομένου .

Αγροτικός Οδηγός

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων