Ορθές πρακτικές στην παραγωγή ελαιολάδου

Χρήσιμες συμβουλές τόσο προς τους παραγωγούς όσο και προς τους ελαιοτριβείς-τυποποιητές ελαιολάδου.


Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες.


Οδηγίες για τη φυματίωση στα βοοειδή

Το νόσημα έχει μεγάλη σημασία τόσο για την οικονομία μιας χώρας όσο και για τη δημόσια υγεία.


Αγροτικός Οδηγός

Πότε χρειάζεται λίπανση; Ποιο λίπασμα είναι κατάλληλο;      

Αγροτικός Οδηγός

Το λίπασμα θεωρείται η τροφή του φυτού, βοηθάει το φυτό μας ώστε να αναπτυχθεί και να το κάνει ανθεκτικό σε εχθρούς και ασθένειες έτσι μία σωστή λιπαντική τακτική στα φυτά μας, τα διατηρεί εύρωστα και υγιή.

Αγροτικός Οδηγός

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων      

Αγροτικός Οδηγός

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία .

Αγροτικός Οδηγός

Τα δικαιολογητικά και οι αλλαγές για την Αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών      

Αγροτικός Οδηγός

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

Αγροτικός Οδηγός

Δικαιολογητικά για την πληρωμή ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2017      

Αγροτικός Οδηγός

Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700 €

Αγροτικός Οδηγός

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων      

Αγροτικός Οδηγός

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων

Αγροτικός Οδηγός

Παρουσία εντόμου Diabrotica Virgifera Le Conte σε καλλιέργειες αραβοσίτου      

Αγροτικός Οδηγός

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσμοί ενήλικων εντόμων Diabrotica Virgifera Le Conte ήταν πολύ υψηλοί

Αγροτικός Οδηγός

Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια      

Αγροτικός Οδηγός

Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές στο 70-80% της ανθοφορίας και καρπόδεσης των 40%-50% των ανθέων.

Αγροτικός Οδηγός

Πρόληψη μετάδοσης του μικρού κάνθαρου των κυψελών      

Αγροτικός Οδηγός

Αγροτικός Οδηγός

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία