αγροτικά νέα / agrocapital

ΕΝΦΙΑ-Συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια

"Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων."


Δόθηκε παράταση για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

Έως την ίδια ημερομηνία 29-07-2016 παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων.


ΣΥΒΑΑ:αναληθές και προσβλητικό το δημοσίευμα στον έντυπο Τύπο Κηφισιάς

Αφορά τις ενέργειες και επιστολές των αρμόδιων φορέων βιοκαλλιεργητών για την παράνομη απόφαση 24/2016 για τη μεταφορά της Βιολογικής Αγοράς Κηφισιάς.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δόθηκε παράταση για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

Έως την ίδια ημερομηνία 29-07-2016 παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ


Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2015.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται

Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται για λόγους υγείας, περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς.


Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκείμενου αμπέλου


Παραγωγή σιτηρών στην ΠολωνίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ-Συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια

"Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων."

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δόθηκε παράταση για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

Έως την ίδια ημερομηνία 29-07-2016 παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων.


Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας

ΧΡΗΣΙΜΑ

Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2015.


Χορήγηση άδειας σταυλικών εγκαταστάσεων