Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού έτους 2018

Με την προϋπόθεση να παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα.


Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Λακωνία

Καταστάσεις Πληρωμών – Απορριπτέων 2016 Βιολογικής Γεωργίας Μέτρο 2.1.4 ΠΑΑ 2007-2013.


Οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών

Το νέο επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα».


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Λακωνία

Καταστάσεις Πληρωμών – Απορριπτέων 2016 Βιολογικής Γεωργίας Μέτρο 2.1.4 ΠΑΑ 2007-2013.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Πιερία

«Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2016, μετά την εξέταση των ενστάσεων.


O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.6 εκατ. ευρώ

O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.6 εκατ. ευρώ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας, απευθύνεται στους βαμβακο-παραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.


Επεμβάσεις στα εσπεριδοειδή


Φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υποχρεωτικές ενδείξεις τροφίμων

Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων.


Τα ισπανικά κρασιά προωθούν το καλοκαίρι


ΖΑGORIN: Διαμάντι της Ελληνικής ΟικονομίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών

Το νέο επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παρατάσεις στις υποβολές προγραμμάτων απο το ΥΠΑΑΤ

Επίσης παράταση δόθηκε και στο Μέτρο 9 επιδότηση για σύσταση νέων ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών.


Δόθηκε νέα παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης

ΧΡΗΣΙΜΑ

Αιτήσεις για το πρόγραμμα "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία"

Να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014 - 2020.


Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.