Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης για αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση.


Π. Βράντζα : Είναι πολύ σημαντικό ο παραγωγός να πληρώνεται στην ώρα του

Είναι προς όφελος των αγροτων να αντιμετωπίζονται ως κανονικοί επαγγελματίες, όπως όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες στη χώρα.


Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τα βοσκοτόπια

Σε αρκετούς δήμους της χώρας δεν υπάρχει ενδιαφέρον αν και η προθεσμία για τη δήλωση εκπνέει στις 7 Οκτωβρίου.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές των δικαιούχων σακχαρότευτλων στη Λάρισα

Έχουν αναρτηθεί, η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών καθώς και απορριπτόμενων.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στα Γρεβενά

«Βιολογική Κτηνοτροφία», εκκρεμότητες έτους 2014 και έχουν αναρτηθεί στην Π.Ε. Γρεβενών.


Πληρωμές ύψους 3 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού.


Αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάς


Παρουσία εντόμου σε καλλιέργειες αραβοσίτου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανακάμπτει η παραγωγή του ελαιολάδου

Μετά από τα καλοκαιρινά δεδομένα, όλοι προσπαθούν να επαναπροσεγγίσουν τις εκτιμήσεις για την επερχόμενη εσοδεία 2017/18.


Επισήμανση βοείου κρέατος και σύστημα αναγνώρισης βοοειδών


Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης κρεάτωνΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπόδια στην ολοκλήρωση υποθέσεων που αφορούν σε γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων

Με τη διατήρηση του επαχθούς αυτού όρου, η Φορολογική Διοίκηση καταλύει τη ρύθμιση που η ίδια έχει εγκρίνει και αποδέχεται. Κάτι ανάλογο πράττει και στην περίπτωση που η μεταβίβαση «συνοδεύεται» με τίμημα. Παρακρατεί με τη …βούλα του συμβολαιογράφου το σύ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31 η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο.


Δηλώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

Οδηγίες άρσης επικάλυψης και διόρθωσης δήλωσης ΟΣΔΕ

Για το έτος 2017, η καταληκτική ημερομηνία αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης ΕΑΕ μέσω των διοικητικών πράξεων ορίζεται η 31/1/2018.


Υποχρεωτικές οι δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για οινοποίησηGet Adobe Flash player

TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων