Διευκρινίσεις για το ΑΤΑΚ

Να  συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά είτε έχουν είτε δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ μέχρι 15/05/2018.


Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην βιολογική κτηνοτροφία

Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.


Γλυκόξινη η νιτρορρύπανση

Η προσωρινή κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ύψους 200.000.000€.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές ύψους 6.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 16/03/2018 έως τις 19/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές.

Πληρωμές ύψους 11.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 11.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 09/03/2018 έως τις 13/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εµφάνιση περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου

Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα.


Γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς


Βλαστικά Στάδια Μηλοειδών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές πορτοκαλιών και μανταρινιών με την ζήτηση σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα &  με υψηλές τιμές.


Θερμίδες και συστατικά, σε γνώση των καταναλωτών για τα αλκοολούχα ποτά


Η αγορά μελιού στην ΕυρώπηΧΡΗΣΙΜΑ

Τροποποίηση ημερομηνιών παραστατικών για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Για τα επόμενα έτη εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί εντός του διαστήματος δέσμευσης έκαστου έτους εφαρμογής.


Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της μείωσης της ρύπανσης νερού