Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του Μέτρου.


ΕΦΚΑ: οδηγίες για την ανταποδοτική σύνταξη

Από τις 13 Μαΐου 2016, οι μηνιαίες κύριες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως, υπολογίζονται ως άθροισμα δύο τμημάτων.


Φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση εκτός Κρήτης της πατάτας

Με την εν λόγω Απόφαση λαμβάνονται πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση εκτός Κρήτης κονδύλων πατάτας καταγωγής ΚρήτηςΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του Μέτρου.

Πρώτα η τακτοποίηση των δασικών χαρτών και μετά η δήλωση ΟΣΔΕ

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συντείνει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο.


Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: οδηγίες για την ανταποδοτική σύνταξη

Από τις 13 Μαΐου 2016, οι μηνιαίες κύριες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως, υπολογίζονται ως άθροισμα δύο τμημάτων.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του Μέτρου.


Πρώτα η τακτοποίηση των δασικών χαρτών και μετά η δήλωση ΟΣΔΕGet Adobe Flash player

TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων