Περιμένοντας την δάσωση γαιών που επιδοτεί την εγκατάσταση νέων φυτεύσεων

Το μέτρο για την πρώτη Δάσωση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και αναμένεται να προκηρυχτεί μέχρι τέλος του έτους.


Παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου για τις εισφορές του 2016 των αγροτών

Για τους αγρότες, του β’ εξαμήνου του 2016.


Ανάκληση στο “Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ∆Ω∆ΩΝΗ” από τον ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ, αµέσως σε συνέχεια της ανωτέρω ενηµέρωσης, έχει ξεκινήσει τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές ύψους 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη μεταποίηση

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών με την απλούστευση διαδικασιών, την αποσαφήνιση και διευκρίνιση θεμάτων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή


Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού


Αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης κρίνεται αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας .

ΧΡΗΣΙΜΑ

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη μεταποίηση

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών με την απλούστευση διαδικασιών, την αποσαφήνιση και διευκρίνιση θεμάτων.


Εκδόθηκε ο οδηγός για το μέτρο 10.01.4- απονιτροποίησηGet Adobe Flash player

TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων