Οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν να μείνουν, το 2019, χωρίς επιδοτήσεις

Βασικότερο όλων ήταν το θέμα της εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιμων γαιών τα οποία η χώρα δεν διαθέτει.


Τον επόμενο μήνα αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης της ΔΕΗ

Ο τρόπος με τον οποίο τιμολογείτο το ρεύμα είχε τη μορφή μιας σκάλας με απότομα σκαλοπάτια.


Διευκρινίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης κρίνεται αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας .ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές αυτόχθονων φυλών στην Πιερία

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων » για το έτος 2015.

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.


Εκδόθηκε ο οδηγός για το μέτρο 10.01.4- απονιτροποίηση

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όλοι οι Γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή


Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού


Αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης κρίνεται αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.


Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η καταγραφή κυψελών

ΧΡΗΣΙΜΑ

Εκδόθηκε ο οδηγός για το μέτρο 10.01.4- απονιτροποίηση

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όλοι οι Γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.


Επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και αλιείαςGet Adobe Flash player

TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων