Σεμινάριο ΛΑΕΚ 1- 30 έτους 2017 σε Εξαγωγικά Θέματα

«Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) για το έτος 2017»


Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών 11 Οκτ 2017

«Καλλιεργούμε το σήμερα, ανθίζουμε για το αύριο»


GREEK TOURISM EXPO 2017

Ειδικά όσον αφορά στους Hosted Buyers, που θα είναι περίπου 150 από 40 χώρες , ανάμεσά τους και νέες αγορές για την Ελλάδα, η διαδικασία βρίσκεται στην κορύφωσή της.


Αγροτική Ατζέντα

«Νέοι Αγρότες-Υποδομές στα ορεινά βοσκοτόπια»      

Αγροτική Ατζέντα

Ενημερωτική ημερίδα για τους τρόπους αξιοποίησης των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αγροτική Ατζέντα

1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας      

Συνέδρια

. Η ολοκλήρωση του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί ουσιαστικά υλοποίηση μίας ενιαίας πολιτικής για τα ύδατα.

Συνέδρια

15η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας      

Εκθεσεις

Η 15η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας πραγματοποιείται με ένα σκοπό, την απόλυτη επίτευξη των στόχων προβολής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Εκθεσεις

«Δασικά έντομα και παθογόνα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Οικολογία, Παρακολούθηση & Γενετική»      

Συνέδρια

Το Συνέδριο στοχεύει να προωθήσει τη γόνιμη συζήτηση, την ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών, την παρουσίαση εμπεριστατωμένων μελετών.

Συνέδρια

«Διατροφικές συνήθειες και πρακτικές στην Κρήτη διαχρονικά»      

Αγροτική Ατζέντα

Εξετάζουν και αναλύουν το θέμα της διατροφής και επιβίωσης στο χώρο της Κρήτης ιστορικά και με βάση τις νεότερες έρευνες.

Αγροτική Ατζέντα

«Αγροδιατροφή (Παραγωγή και Μεταποίηση)»      

Αγροτική Ατζέντα

Θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Αγροτική Ατζέντα

2οι «Μεσογειακοί Δρόμοι Βαμβακιού»      

Αγροτική Ατζέντα

Στη εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, forwarders, μεσίτες, κλωστοϋφαντουργοί .

Αγροτική Ατζέντα

Έναρξη σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης από το ΙΓΕ      

Σεμινάρια

Το κόστος των σεμιναρίων, διάρκειας 120 ωρών, είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 €.

Σεμινάρια

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player