Έως τις 4 Ιανουαρίου 2017 μπορούν να υποβάλλουν όσοι το επιθυμούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής για τις δράσεις: «αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», «σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» και «σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων». 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο. Για την σύνταξή τους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν με τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους της υπηρεσίας.