Μετά τη σχετική Απόφαση, με θέμα " 5ηΤροποποίηση της υπ΄αρίθμ.8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018) "Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 " Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016", πρόκειται να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στο εν λόγω Υπομέτρο σύμφωνα με την τροποποίηση του ποσού που διατίθεται η συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 28.194.500 €.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, όπου και όταν είναι απαραίτητο, να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Δείτε εδώ την απόφαση.