Έρευνες για την καταγραφή των αλιευμάτων στο Βόρειο Ιόνιο θα πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Οι έρευνες που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων θα γίνουν με τη χρήση μηχανότρατας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα θα γίνει πειραματική αλιεία κοντά στις εκβολές του Καλαμά, δυτικά της Πρέβεζας καθώς επίσης και στα ανοιχτά του Αμβρακικού Κόλπου.