22 & 23 Απριλίου 2018, Excel Λονδίνο

Κατά την διάρκεια του διημέρου της έκθεσης θα λειτουργήσει από μια ομάδα αναγνωρισμένων γευσιγνωστών ελαιολάδου το Μπαρ Έξτρα Παρθένου Ελληνικού Ελαιολάδου (Greek Extra Virgin Olive Oil Bar). 

 

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να ενημερωθεί το απαιτητικό αγοραστικό κοινό της Αγγλίας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών έξτρα παρθένων ελαιολάδων σε συνδυασμό με την αρμονία γεύσης και φαγητού των διαφόρων ποικιλιών.

 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της οργανοληπτικής μεθόδου η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον κανονισμό του παγκόσμιου συμβουλίου ελαιολάδου ώστε να κατηγοριοποιηθεί ένα ελαιόλαδο ως εξαιρετικά παρθένο (EVOO) ενώ τα  αποτελέσματα της είναι ισοδύναμα με τα αυτά μιας χημικής ανάλυσης.

 

Η ομάδα κριτών θα συντονίζεται από τον Οδυσσέα Βλαχάβα, o οποίος είναι πιστοποιημένος «Pro Olive Oil Expert», συμμετέχει ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου και παράλληλα διοργανώνει και διδάσκει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελαιόλαδου.  

Κατά την διάρκεια του διημέρου της έκθεσης θα λειτουργήσει από μια ομάδα αναγνωρισμένων γευσιγνωστών ελαιολάδου το Μπαρ Έξτρα Παρθένου Ελληνικού Ελαιολάδου (Greek Extra Virgin Olive Oil Bar). 

 

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να ενημερωθεί το απαιτητικό αγοραστικό κοινό της Αγγλίας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών έξτρα παρθένων ελαιολάδων σε συνδυασμό με την αρμονία γεύσης και φαγητού των διαφόρων ποικιλιών.

 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της οργανοληπτικής μεθόδου η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον κανονισμό του παγκόσμιου συμβουλίου ελαιολάδου ώστε να κατηγοριοποιηθεί ένα ελαιόλαδο ως εξαιρετικά παρθένο (EVOO) ενώ τα  αποτελέσματα της είναι ισοδύναμα με τα αυτά μιας χημικής ανάλυσης.

 

Η ομάδα κριτών θα συντονίζεται από τον Οδυσσέα Βλαχάβα, o οποίος είναι πιστοποιημένος «Pro Olive Oil Expert», συμμετέχει ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου και παράλληλα διοργανώνει και διδάσκει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελαιόλαδου.