Παρατείνει μέχρι τέλους του 2017 η μίσθωση βοσκήσιμων γαιών

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.


Πληρωμή δικαιούχων νιτρορύπανσης στη Θεσσαλονίκη

«Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».


Στα 300 ευρώ η συνδεδεμένη στα βοοειδή και στα 40 ευρώ στα αιγοπρόβατα

Η έκδοση της απόφασης είναι το τελευταίο βήμα πριν την πληρωμή των δικαιούχων κτηνοτρόφων για τα ειδικά δικαιώματα, η οποία ξεκινά το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιουνίου.


Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμή ΚΟΕ- ΠΣΕΑ ύψους 145.102,37 ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α.      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Μια νέα πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» πρόκειται να πραγματοποιήσει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο, 27 Ιουνίου 2017.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2      

Χρήσιμα

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Χρήσιμα

Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%      

Χρήσιμα

Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την ΕΑΕ.

Χρήσιμα

Στα 11 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεμένη του αιγοπρόβειου κρέατος      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Πληρωμή δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2012 στη Θεσσαλονίκη      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Η Ανάρτηση των καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/06/2017.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020      

Χρήσιμα

Στην Περιφέρεια μας εντάχθηκαν 1317 δικαιούχοι με τον συνολικό προϋπολογισμό πράξεων του εν λόγω Μέτρου να ανέρχεται στο ποσό των 21.632.053,30 Ευρώ.

Χρήσιμα

Διαδικασία διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017      

Χρήσιμα

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης θα είναι συνεχής γι’ αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά με τους κωδικούς σας για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία