Υποβολή ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης εξόδων των αγροτών

Σε περίπτωση που αυτή η κατάσταση δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την υποβολή ΕΑΕ2017

«Οδηγίες – διαδικασίες υποβολής ΕΑΕ2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές


Αγροτικές Επιδοτήσεις

Έναρξη υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017      

Χρήσιμα

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017

Χρήσιμα

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Αμπελουργικό μητρώο      

Χρήσιμα

Όσο αφορά στα αμπελοτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Χρήσιμα

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες απονιτροποίησης      

Χρήσιμα

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα

Χρήσιμα

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για τις χρήσεις γης      

Προθεσμίες

αράταση στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 μμ.​

Προθεσμίες

Έναρξη διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος      

Χρήσιμα

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης τιμολογίων έτους 2016 για την επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

Χρήσιμα

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα νιτρορύπανσης      

Χρήσιμα

«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Χρήσιμα

Τροποποίηση στο Μέτρο11 «Βιολογικές καλλιέργειες»      

Χρήσιμα

Η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ύψος ενίσχυσης των 450 ευρώ ανά εκτάριο (Ha).

Χρήσιμα

Οδηγίες για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αιγοπρόβειου      

Χρήσιμα

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων