Πληρωμές ύψους 13.618.213,84 € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 13.618.213,84 € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Ο ΛΑΓΗΕ συνεχίζει την εξόφληση των παραγωγών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Συνολικά με τις εντολές που έχουν δοθεί μέχρι τις 9 Αυγούστου έχουν εξοφληθεί 12.246 εγκαταστάσεις.


Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ- ΠΣΕΑ)

Το συνολικό ποσό των Ενισχύσεων για το προαναφερόμενο πρόγραμμα ανέρχεται σε 79.113,35 ευρώ


Αγροτικές Επιδοτήσεις

Τροποποίηση για το ‘’Σύμβουλο’’ στις «Βιολογικές καλλιέργειες»      

Προθεσμίες

Ο δικαιούχος ανήκει στους ανωτέρω κλάδους, παρατείνεται μέχρι 31/08/2017.

Προθεσμίες

Πληρωμές ύψους 27.244.771,41 € πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές ύψους 27.244.771,41 € πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ενίσχυση καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Εκτός από τις πληρωμές στην Βιολογική Κτηνοτροφία η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα μέσα της επομένης εβδομάδας θα αποστείλει στο ΟΠΕΚΕΠΕ .

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των νέων αγροτών      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Η πρώτη πληρωμή ανέρχεται σε 148 εκατ. ευρώ

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων      

Χρήσιμα

Ανταποδοτικά οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα δωρίσουν αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού .

Χρήσιμα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για τους δικαιούχους γεωργούς      

Χρήσιμα

Αναλυτικές οδηγίες για τις οποίες, όσον αφορά το 2017, δίνει ο οργανισμός πληρωμών με εγκύκλιο

Χρήσιμα

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στην Καβάλα      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 02-08-2017 έως και 08-08-2017.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player