Υποβολή αιτημάτων κτηνοτρόφων του Ν. Λάρισας ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου

Μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στον οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας


Πληρωμές πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ


Δέκα χιλιάδες ευρώ θα δοθούν στην Ηλεία για την εκρίζωση της βρουκέλωσης

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, θέτει το θέµα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου ως προτεραιότητα.


Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας για το 2013 στην Καβάλα      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 2-12-2016 έως και 8-12-2016.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας έτους 2013 στα Γρεβενά      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΔΑΟΚ Γρεβενών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Δόθηκε παράταση δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών      

Προθεσμίες

Θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016.

Προθεσμίες

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας για το 2013 στο Κιλκίς      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2013 στη Δράση 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ».

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Καταβολή Συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Στις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνεται για πρώτη φορά και η πληρωμή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Ανασφάλιστους Υπερήλικες .

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Έκτακτη στήριξη 1,68 εκ. ευρώ στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των αθρόων προσφυγικών ροών.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Παράταση Ψηφιακής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής      

Προθεσμίες

Χορηγεί παράταση για την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016 .

Προθεσμίες

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας έτους 2013 στον Έβρο      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

.Από τους δικαιούχους παραγωγούς που βρίσκονται στην κατάσταση πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μόνο όσοι εμφανίζονται για πρώτη πληρωμή .

Αγροτικές Επιδοτήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων