Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί  Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης   3.1  Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων έτους 2016.

Η Ανάρτηση των καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη  8/11/2018 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας  μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 7 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής  127.273,86 €  αναλυτικά.
Ο Φάκελος Πληρωμής   θα  αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη 8/11/2018  για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.