Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  από τις 09/04/2019 έως τις 10/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 875.763,23 €. Αφορά κυρίως πληρωμές σε βιολογικά και ανειλημμένες υποχρεώσεις

Δείτε εδώ τις πληρωμές .