Στις 5/2/2014 έγινε η πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης σε 14 δικαιούχους και ποσό 470.470,65€