Αγροτικές Επιδοτήσεις

Χορήγηση de minimis σε κτηνοτρόφους λόγω χιονοπτώσεων      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (2.162.230,00€) δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές στους δικαιούχους καπνού και νιτρικών στη Λάρισα      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Για τη νέα πενταετία υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 3.483.183,33 € για 912 δικαιούχους.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές των δικαιούχων αμειψισποράς στη Θεσσαλονίκη      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 8 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 31.379,66€.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.9 εκατ. €      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.9 εκατ. €

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμή των δικαιούχων αυτόχθονων φυλών στις Σέρρες      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οτι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2015 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αχαΐα      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.443.254,74 €      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.443.254,74 €

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Δηλώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης      

Προθεσμίες

“Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)”

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player