Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές αυτόχθονων φυλών στην Πιερία      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων » για το έτος 2015.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν      

Προθεσμίες

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.

Προθεσμίες

Εκδόθηκε ο οδηγός για το μέτρο 10.01.4- απονιτροποίηση      

Χρήσιμα

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όλοι οι Γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Χρήσιμα

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας σε Γρεβενά και Θεσσαλονίκη      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ο Φάκελος Πληρωμής Θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Παρασκευή 13/10/2017 για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως 4,5%      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων σε νέους γεωργούς, που αρχίζουν τη δραστηριότητά τους από το 2017.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η καταγραφή κυψελών      

Προθεσμίες

Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών θα γίνεται από όλους τους μελισσοκόμους – κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

Προθεσμίες

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2      

Προθεσμίες

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων .

Προθεσμίες

Πληρωμές σε νιτρικά και σακχαρότευτλα      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν δεκατρείς (13) δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 45.063,03 € και τρεις (3) απορριπτόμενους.

Αγροτικές Επιδοτήσεις

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player