Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ορίζει την 12– 10 – 2017 ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων ποικιλίας «Κλώνος 8 Hayward» για την εμπορική περίοδο 2017 –2018.

Απόφαση συγκομιδής ακτινιδίων ποικιλίας «Κλώνος 8 Hayward», για την εμπορική περίοδο 2017-2018