Αντιμετώπιση περονόσπορου στην πατάτα

Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια.


Η Μηδική είναι το σπουδαιότερο κτηνοτροφικό φυτό

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια στροφή στην βιολογική καλλιέργεια.


Περονόσπορος στην πατάτα

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος και τη θερμοκρασία.


Αγροτικές Καλλιέργειες

Επιμήκυνση του στελέχους (καλάμωμα)      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Μετά το αδέλφωμα τα φυτά εισέρχονται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης που καλείται καλάμωμα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Αδέλφωμα σιτηρών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα πρώτα δύο αδέλφια βγαίνουν από τους οφθαλμούς που βρίσκονται στη μασχάλη του πρώτου και δεύτερου φύλλου, διαμετρικά αντίθετα ως προς τον κύριο βλαστό.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Σποροπαραγωγή μηδικής      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η μηδική (medicano sativa) είναι σταυρογονιμοποιούμενο φυτό, εντομόφιλο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Διαχείριση ζιζανίων στους ελαιώνες      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα δένδρα της ελιάς στην προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, δημιουργούν προβλήματα κατά την συγκομιδή.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Συνηθισμένες πρακτικές εδαφοκατεργασίας      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Βασική ή πρωτογενής κατεργασία

Αγροτικές Καλλιέργειες

Συνηθισμένες πρακτικές εδαφοκατεργασίας      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χειρισμός φυτικών υπολειμμάτων

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οργώματα      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάλογα με την εποχή που γίνεται το όργωμα διακρίνεται σε καλοκαιρινό, φθινοπωρινό, χειμωνιάτικο και ανοιξιάτικο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Περί ζιζανίων ο λόγος      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση της πυκνότητας ενός ζιζανίου μέχρι ενός σημείου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία