Η INTZEIDIS Consulting – Σύμβουλοι εξαγωγών με αγορά στόχο τις γερμανόφωνες αγορές προσφέρει μια νέα εξειδικευμένη υπηρεσία σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προγραμματίσει ή προγραμματίζουν να συμμετάσχουν μελλοντικά σε κλαδικές και εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία.


Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε διεθνές/κλαδικές εκθέσεις στη Γερμανία – «Προσέλκυση γερμανών επισκεπτών/δυνητικών πελατών στο περίπτερό σας»


Ο διαθέσιμος χρόνος των επισκεπτών στις κλαδικές εκθέσεις είναι περιορισμένος, καθώς ένα ποσοστό άνω του 80% προγραμματίζει εκ των προτέρων τις συναντήσεις σε αυτές, πολύ πριν την έναρξή τους.


Ως εκ τούτου, οι εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν μονάχα μέσω μιας στοχευμένης πρόσκλησης των δυνητικών πελατών, ότι αυτές θα βρεθούν στο «ραντάρ ενδιαφέροντος» των επισκεπτών των εκθέσεων, ενώ παράλληλα θα έχουν συντάξει και μια προσωπική λίστα των καλεσμένων εταιρειών.  

Ήδη, από την περίοδο της προετοιμασίας, η INTZEIDIS Consulting σάς στηρίζει με τις υπηρεσίες της για μια επιτυχημένη παρουσίαση στις εμπορικές-κλαδικές εκθέσεις.


Ο έγκαιρος σχεδιασμός των ενεργειών φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα!


Οι υπηρεσίες εκθεσιακού μάρκετινγκ εν συντομία:

 

  • Επιλογή ομάδας στόχου (εταιρείες, καταστήματα, έμποροι, εισαγωγείς, διανομείς, κλπ.) για προσωποποιημένες επικοινωνίες.
  • Ταυτοποίηση του εταίρου στην επικοινωνία, με επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για την πρόσκλησή του.
  • Αποστολή των προσκλήσεων (ηλεκτρονική και ταχυδρομική πρόσκληση).
  • Προγραμματισμός των ραντεβού νέων και υφιστάμενων πελατών.
  • Καταγραφή των εταιρειών που δεν μπορούν να έρθουν στην έκθεση, αλλά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για προϊόντα σας.


Προαπαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 4 μήνες.


Επιπλέον, μέσω του ειδικευμένου δίγλωσσου προσωπικού της, σάς προσφέρει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και την επιτόπου υποστήριξη στο περίπτερό σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την INTZEIDIS Consulting στο www.intzeidis.de.