Επιστολή – απάντηση  της Διοίκησης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda. Ακολουθεί η απάντηση αναλυτικά:

Θέμα: Απάντηση της Διοίκησης στην επιστολή του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κύριε διευθυντά

Στο φύλλο αρ. 641 στις 24-25/2/2018 της εφημερίδας Agrenda δημοσιεύτηκαν σε μεγάλη έκταση επιστολή και άλλα κείμενα με τις υπογραφές του Προέδρου και της  Γ. Γραμματέως του ΔΣ του ΣΥΛΕΕΓΟ όπως και ρεπορτάζ βασισμένα στην ίδια επιστολή, για τα οποία δεν θεωρήσατε σκόπιμο να ζητήσετε και τη γνώμη της διοίκησης του ΕΛΓΟ εναντίον της οποίας στρέφονται τα δημοσιεύματα. 

Δεν απαντήσαμε στα δημοσιεύματα άμεσα διότι οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και σε κρίσιμη φάση σε σχέση με τις, έτσι κι αλλιώς, ασφυκτικές ημερομηνίες για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο μπορούμε τώρα να αναφερθούμε στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν με αρκετά σαφή τρόπο και με σκοπό να επανέλθουμε αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι συντάκτες της επιστολής αποφεύγουν επιμελώς και ενσυνειδήτως την παράθεση όλων των γεγονότων, στην προσπάθειά τους να διατυπώσουν αληθοφανείς καταγγελίες ιδιαίτερα σοβαρές που θίγουν πρωτίστως το ήθος του προέδρου, του διευθύνοντος και όλης της διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Είναι πρωτοφανές θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία των εκπροσώπων του ΣΥΛΕΕΓΟ με όλες τις λεπτομέρειές τους σε επανειλημμένες συνεδριάσεις του, πάρθηκαν αποφάσεις με πλήρη διαφάνεια και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια να παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που μόνο τους συντάκτες της επιστολής χαρακτηρίζουν.

Θα σταθούμε κατ’ αρχήν στην ουσία των ζητημάτων τα οποία έχουν τεθεί επιφυλασσόμενοι να διατυπώσουμε τις εκτιμήσεις μας για τις συγκεκριμένες πρακτικές.

 

Σχετικά με τους διαγωνισμούς για τα προγράμματα προώθησης της φέτας

Τα δυο προγράμματα προώθησης της φέτας,σε ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ (3,5 εκ. Ευρώ) και σε Γαλλία-Ηνωμένο Βασίλειο – Γερμανία (3 εκ. Ευρώ), υποβλήθηκαν πέρσι την Μεγάλη Πέμπτη 20/4/2017, ημέρα λήξης των προθεσμιών. Τις εν λόγω προτάσεις εισηγήθηκαν στην διοίκηση του ΕΛΓΟ, περίπου ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) και στελέχη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ. Ο ΣΕΒΓΑΠ πρότεινενα υποβληθούν από κοινού με τον ΕΛΓΟ οι προτάσεις, τις οποίες είχε προετοιμάσει μαζί του η εταιρεία SOPEXA. Επειδή χρονικά περιθώρια για διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας που θα συνέγραφε τις προτάσεις δεν υπήρχαν η υποβολή με αυτόν τον τρόπο ήταν μονόδρομος. Ο ΕΛΓΟ επίσης θα έπρεπε να αναλάβει και το κόστος της Εθνικής Συμμετοχής (1.270.385,75 €), διότι η προώθηση και προβολή της φέτας συμπεριλαμβάνεται από το νόμο στους σκοπούς του. Απαντήσαμε καταφατικά, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και με την προϋπόθεση στην υποβολή τωνπροτάσεωννα συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με την Φέτα.

Συγκαλέσαμε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν:

  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ)
  2. Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
  3. Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.)
  4. Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας
  5. Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ)
  6. Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας     
  7. Εταιρεία Πωλήσεων Και Διανομής Γαλακτοκομικών Προϊόντων Θεσσαλίας –ΙΚΕ

 

Στις συσκέψεις που έγιναν συμφωνήθηκε να υποβληθούν οι προτάσεις από τον ΕΛΓΟ μαζί με όλους τους φορείς. Όμως λόγω έλλειψης χρόνου για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων καταλήξαμε να υποβάλλει τις προτάσεις ο ΕΛΓΟ και οι φορείς να είναι υποστηρικτές και συμμετέχοντες (τις προτάσεις συνυπέγραψαν και οι 7 φορείς). Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δόθηκαν στους φορείς, αρχικά οι δράσεις και στη συνέχεια ολόκληρες,για να γνωστοποιηθούν ευρύτερα ώστε να είναι εύκολη και ισότιμη η συμμετοχή εταιρειών που θα ήθελαν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς για εκτελεστικό φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

Οι προτάσεις εγκρίθηκαν, με τη διαδικασία της ΕΕ, με βαθμολογία 92% και 93%, δηλαδή σχεδόν άριστα. Ήταν τα 2 από τα 4 όλα κι όλα προγράμματα που πήρε η χώρα μας στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ανακοίνωση της έγκρισης μας κοινοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίουτου 2017 και η τελική ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήταν η 22/1/2018 (90 μέρες μετά την ημερομηνία έγκρισης). Στο διάστημα αυτό έπρεπε να γίνουν οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη Εκτελεστικών Φορέων και Φορέων Αξιολόγησης και ακόμη κι αν δεν υπήρχαν ενστάσεις ή άλλες εμπλοκές ήταν σχεδόν αδύνατο να προλάβουμε την εν λόγω ημερομηνία. Για αυτό το λόγο, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να χειριστούν από κοινού όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν εκτός από την τελική έγκριση.  Με δεδομένη την πίεση του χρόνου προχωρήσαμε στους διαγωνισμούς με αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο προέβλεπε, με βάση τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ότι στις 22 Δεκεμβρίου του 2017 έπρεπε να ανοίξουν και να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των τεχνικών προσφορών για να αξιοποιήσουμε ημερολογιακά τις αργίες των εορτών, ώστε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Αν συνυπολόγιζε κανείς τις προθεσμίες διευκρινιστικών απαντήσεων (8 ημέρες), τα 3 επάλληλα δεκαήμερα αναμονής που προβλέπονται από το νόμο για τυχόν υποβολή ενστάσεων και τις προθεσμίες (έως 40 ημέρες) εξέτασής τους από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, την έγκρισή τους από το ΔΣ, καθώς και το να δοθεί 10 μέρες πριν για τελική έγκριση στο Υπουργείο και υπογραφή της σύμβασης ήταν φανερό ότι δεν προλαβαίναμε.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που είχε ορισθεί από το ΔΣ ήταν ενήμερη για τις ασφυκτικές ημερομηνίες. Λόγω ατυχών γεγονότων(ασθένειες μελών της)  άλλαξε η σύνθεσή της και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Είχαμε δε συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο στις 9.1.2018 για να εγκρίνουμε,να τροποποιήσουμε ή να απορρίψουμε το πρακτικό της επιτροπής και να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Δυστυχώς η επιτροπή, λόγω αναμονής διευκρινίσεων από τις εταιρείες, καθυστέρησε να παραδώσει το πόρισμα, το οποίο παρέδωσε τελικά, μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ (της 9ης /1/2018),στις 12/1/2018. Το πόρισμα της επιτροπής έκρινε ότι οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών (SOPEXA και NOVACERT, των δύο που δεν είχαν τυπικά προβλήματα αποκλεισμού από τους όρους του διαγωνισμού) ισοβαθμούν σε όλα τα κριτήρια. Η βαθμολογία επιπλέον, δεν είχε οιασδήποτε μορφής αιτιολόγηση, όπως επιβάλλεται από το νόμο και μάλιστα η βαθμολογία και στα τρία επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης για τους δυο διαγωνισμούς εκτελεστικών φορέων (με κλίμακα από 100 έως 120) ήταν η βάση100 (δηλ. απλή ικανοποίηση των προϋποθέσεων).

Η ισοψηφία και στα τρία κριτήρια και στους δυο διαγωνισμούς, μετέτρεπε ουσιαστικά τους διαγωνισμούς, οι οποίοι ήταν με βάση την Συμφερότερη τεχνικοοικονομική Προσφορά (80% η τεχνική προσφορά και 20% η οικονομική) σε Μειοδοτικούς, όπως συνήθως τους ονομάζουμε.  Ακόμη, σκεπτόμενοι ότι αν κάποια από τις υποψήφιες εταιρείες προέβαινε σε ενστάσεις όλος ο προγραμματισμός θα κατέρρεε, γιατί θα καθυστερούσε ο διαγωνισμός έως 40 μέρες, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε παράταση της ημερομηνίας υπογραφής από την ΕΕ μέσω του ΥΠΑΑΤ. Η καταληκτική ημερομηνία 22α Ιανουαρίου του 2018 εξέπνευσε και η έγγραφη παράταση, έως τις 26/3/2018, μας κοινοποιήθηκε στις 8.2.2018. 

Αντιλαμβανόμενοι,ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ,με βάση την εμπειρία άλλων διαγωνισμών ότι με τη δεδομένη αναιτιολόγητη αξιολόγηση και βαθμολογία των εταιρειών λόγω ενστάσεων τα προγράμματα κινδύνευαν να χαθούν, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αιτιολογημένη ειδικά αναβαθμολόγηση συνεπικουρούμενοι και από άλλα μέλη του ΔΣ για να μην χάσει η χώρα το πλεονέκτημα προώθησης ενός σημαντικού εθνικού προϊόντος. Ενεργήσαμε με βάση την εξουσιοδότηση του ΔΣ,  αλλά εν γνώσει για τα πάντα και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με την έγγραφη γνώμη του νομικού συμβούλου του Οργανισμού. Σε περίπτωση απώλειας των προγραμμάτων την αποτυχία θα χρεωνόταν ο Οργανισμός και όχι η επιτροπή η οποία σύμφωνα με το νόμο εισηγείται στο ΔΣ το οποίο λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε εκ νέου αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν 2690/1999, ως αποφασιστικό όργανο. Για την ακρίβεια η εν λόγω παράγραφος αναφέρει «Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή πρότασης και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

Το τελικό πρακτικό αξιολόγησης αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 26/1/2018 με την βαθμολογία της επιτροπής καθώς και τη δική μας διαφοροποιημένη βαθμολόγηση,αιτιολογημένη ειδικώς και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ, με βάση την εξουσιοδότηση που είχαμε από το ΔΣ και με τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου. Αν δεν υπήρχε αυτή η εξουσιοδότηση και η βεβαίωση γι’ αυτό του Νομικού Συμβούλου καθώς και η σύμφωνη γνώμη των 5 από τα 7 μέλη του ΔΣ, θα καλούσαμε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ και φυσικά δεν θα έπαιρνε το θέμα τις διαστάσεις που κάποιοι θέλουν να δώσουν. Το ΔΣ , που είναι και το μόνο αρμόδιο, στην 102η/7-2- 2018 συνεδρίασή του  επιβεβαίωσε την εξουσιοδότηση που το ίδιο είχε δώσει για τους διαγωνισμούς αυτούς  στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα κατά την 98η/17-11-2017 συνεδρίαση και την συμφωνία του με την ειδικά αιτιολογημένη αξιολόγηση των προτάσεων των εταιριών.

Στις 5/2/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες  εταιρείες. Από τις υποψήφιες  εταιρείες δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Αυτό τονίστηκε και στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/2/2018, ως τεκμήριο αποδοχής της διαδικασίας και από τις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείεςπου ήταν και οι μόνες με έννομο συμφέρον να έχουν αντίρρηση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/2/2018, η πλειοψηφία των μελών του ενέκρινε τις ενέργειες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μειοψηφούντων του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ (Σύλλ. Εργ. ΕΛΓΟ) και του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Στην ουσία η διαφοροποίηση εστιαζόταν στην αντίληψη ότι Πρόεδρος και Διευθύνων δεν είχαν την εξουσιοδότηση να προβούν στην επαναξιολόγηση, στην πραγματικότητα αιτιολογημένη αξιολόγηση, και αναβαθμολόγηση.

Εκφράζοντας τη ευαισθησία μας ως ΔΣ για το θέμα αυτό ζητήσαμε και πήραμε εκτός από τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού και την έγγραφη γνωμάτευση της  Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, η οποία τεκμηρίωσε με επιπλέον νομικά επιχειρήματα και νομολογία τις ενέργειές μας. Απευθυνθήκαμε επίσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατ’ εξοχήν αρμόδια, για να μας συμβουλεύσει και προφορικά και με γραπτή απάντησή της. Στην επόμενη συνεδρίασή του στις 22/2/2018 το ΔΣ του ΕΛΓΟ έχοντας υπόψιν του όλα αυτά τα δεδομένα επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφασή του (με ψήφους 6 προς 1) μειοψηφούντος μόνο του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ. Τέλος έληξε στις 5/3/2018 και το δεύτερο διάστημα υποβολής ενστάσεων χωρίς να υποβληθεί ένσταση από τις εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Σχετικά με τη σύνταξη του τεύχους της διακήρυξης

Με τη σύνταξη των  τευχών των διακηρύξεων και όλων των προδιαγραφών ασχολήθηκε και τα προσυπέγραψε μια ευρεία επιτροπή αποτελούμενη από 5 στελέχη του Οργανισμού συνεπικουρούμενη από την αρμόδια Γενική Διευθύντρια, το Νομικό Σύμβουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο. Η επιτροπή λειτούργησε επί μέρες και με πολύ δουλειά κατέληξε σε ένα κείμενο, το οποίο στάλθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, στην Enterprise Greece και αναρτήθηκε για μια εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση μετά την οποία ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις ή διορθώσεις που έγιναν. Στα τεύχη των διακηρύξεων τα οποία μετά την έγκρισή τους αναρτήθηκαν σύμφωνα με το νόμο για ένα μήνα συμπεριλαμβάνονταν ολόκληρες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για λόγους περιφρούρησης της ισοτιμίας στη συμμετοχή των υποψηφίων εταιριών. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν υποβλήθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί δεν υπήρξαν ασάφειες και οι προτάσεις των εταιρειών ήταν πλήρεις. Προς τι λοιπόν τα υπονοούμενα περί των συντακτών των τευχών των διακηρύξεων;

Σχετικά με τη συνάντηση με τις δύο υποψήφιες εταιρείες

Η συνάντηση έγινε στις 6/3/2018 με πρωτοβουλία της Διοίκησης στο πλαίσιο της ενημέρωσης, όπως άλλωστε γινόταν και με φορείς που υποστήριξαν την πρόταση, για το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση ως προς το χρονοδιάγραμμα μετά την λήξη των ημερομηνιών υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Τους ενημερώσαμε για τις ενέργειές που θα κάναμε σεβόμενοι τις παρεμβάσεις της μειοψηφούσας άποψης στο ΔΣ. Δηλαδή ότι για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση θα ζητήσουμε εκτός από τη γνώμη της ΜΟΠΑΔΙΣ, τη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Επίσης ότι, με δεδομένα τα στενά όρια των προθεσμιών, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών. Τους καλέσουμε ανοιχτά και από κοινού σε μια ενημέρωση και όχι κατ’ ιδίαν έναν- ένα. Η συνάντηση έγινε στην έδρα μας στην Κεντρική Υπηρεσία με συμμετοχή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μέλους του ΔΣ και του Νομικού Συμβούλου από πλευράς ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και ενημερώσαμε το ΔΣ του Οργανισμού. Στη συνάντηση αυτή προς τιμή όλων, κυρίως των δύο εταιρειών που ανταγωνίζονταν στους δύο διαγωνισμούς, συνομολογήσαμε ότι το βασικό ζήτημα είναι να μη χαθούν τα προγράμματα. Γιατί ξενίζουν τους συντάκτες των επιστολών και των ερωτήσεων οι διαφανείς διαδικασίες;

Είναι φανερό από όσα εκτέθηκαν παραπάνω ότι το ΔΣ, καθ’ ύλην και κατά νόμο αρμόδιο να αποφασίζει για ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφάσισε για τους διαγωνισμούς με μεγάλη πλειοψηφία και νομική τεκμηρίωση από τους αρμόδιους φορείς σωστά και ουσιαστικά. Γι’ αυτό άλλωστε δεν ανέκυψαν προβλήματα με προσφυγές- ενστάσεις στην εξέλιξη των διαγωνισμών. Το βασικό θέμα για μας ήταν και είναι να μην χαθούν τα προγράμματα με χρονικές καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων.  Το βασικό θέμα για τους εκπροσώπους του ΣΥΛΕΕΓΟ που έθεσαν το ζήτημα, εκ των πραγμάτων φαίνεται ήταν και είναι να εναντιωθούν και να καταγγείλουν κάθε ενέργεια της Διοίκησης θεωρώντας ίσως ότι με αυτή την τακτική μπορούν να εξασφαλίζουν αυξημένο και πέραν κάθε δεοντολογίας και  αρμοδιοτήτων ρόλο τόσο στην λειτουργία του ΕΛΓΟ όσο και σε σχέση με το υπόλοιπο ΔΣ. Επανειλημμένα ο Πρόεδρος του ΣΥΛΕΕΓΟ έχει προβάλει στο ΔΣ του ΕΛΓΟ την άποψή του περί προνομιακής, όχι ισότιμης, συμμετοχής του στη διοίκηση με το επιχείρημα ότι αυτός είναι ο μόνος εκλεγμένος ενώ οι άλλοι διορισμένοι από τον Υπουργό. Αποσιωπώντας ηθελημένα ότι και ο ίδιος όπως ολόκληρο το ΔΣ είναι διορισμένο από τον Υπουργό και ότι επίσης είναι μέλος του ΔΣ και ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ.

Σχετικά με την «καταστρατήγηση   διατάξεων»   για   απόλυση   του   Νομικού   Συμβούλου (Κώδικας   Δικηγόρων)   και   διατάξεων   του   Κανονισμού Προσωπικού  για   παύση   από   θέση τους Διευθυντών Ινστιτούτων

Όπως είναι γνωστό η εξέταση των θεμάτων υποχρεωτικής συνταξιοδότησης υπαλλήλων είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού, Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων και των αρμόδιων υπαλλήλων. Η αρμόδια Διεύθυνση αναζητούσε απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν ως προς το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο, τις γενικές οριζόντιες διατάξεις που διέπουν τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της μεταβολής της νομοθεσίας που επήλθε στο μεταξύ (τέλος του 2017 και αρχές του 2018)με αποτέλεσμα να μην διαμορφωθεί εγκαίρως τεκμηριωμένη άποψη από νομικής πλευράς για τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών, πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους. Επειδή κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην επιστολή είναι διαφορετική, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα όργανα διοίκησης του Οργανισμού. Η στάση του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ ήταν επιλεκτική για κάποιους εν δυνάμει συνταξιούχους σε σχέση με άλλους. Το ΔΣ του Οργανισμού οφείλει να αναζητά, για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής συνταξιοδότησης υπαλλήλων που θεωρούν ότι μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία και δεν έχει επιλυθεί νομικά με σαφήνεια η περίπτωσή τους, πλήρη τεκμηρίωση από την αρμόδια διεύθυνση. Σημειωτέο ότι άλλο νομικό πλαίσιο ίσχυε για Διευθυντή Ινστιτούτου το φθινόπωρο του 2017 και άλλο με την ψήφιση νόμου αρχές του 2018.Γνωρίζουν οι συντάκτες της επιστολής ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος έδωσε εντολή να διερευνηθεί πλήρως το νομικό πλαίσιο συνταξιοδότησης κάθε ενός από τους αναφερόμενους υπαλλήλους και μέλη του ΔΣ ζήτησαν να υπάρξουν γραπτές γνωματεύσεις. Γνωρίζουν επίσης ότι εξετάστηκαν αυτές οι υποθέσεις επανειλημμένα από το ΔΣ για να μην υπάρχει επιλεκτική αλλά αντικειμενική σύννομη αντιμετώπιση. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε αυτές οι υποθέσεις να δημιουργούν πικρίες,ότι δεν εξετάστηκαν με τη δέουσα προσοχή, σε στελέχη με σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσία στον Οργανισμό.

Σχετικά με το πρόγραμμα αναλύσεων των δειγμάτων νερών της Αν. Στερεάς Ελλάδας που ανατέθηκε στο ΑΠΘ

Το πρόγραμμα αυτό κερδήθηκε μετά από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δικαίωσαν τον Οργανισμό και κατ’ επέκταση το Ινστιτούτο που το υπέβαλε. Λόγω αυτών των δικαστικών εμπλοκών οι οποίες διήρκεσαν 5 χρόνια η υλοποίησή του ήταν αρκετά προβληματική εξ αρχής, λόγω των μικρών χρονικών περιθωρίων που απέμεναν και της μεταβολής της νομοθεσίας που επήλθε στο μεταξύ. Το πρόγραμμα θα υλοποιούνταν από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία που συνυπέβαλε το πρόγραμμα ως εταίρος. Στο Τεχνικό Δελτίο του έργου προβλεπόταν συνεργασία με καθηγήτρια του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Με βάση αυτή την συμμετοχή στην Ομάδα έργου ο Διευθυντής του Ινστιτούτου για να προλάβει και τα χρονικά περιθώρια παράδοσης των αποτελεσμάτων στο ΥΠΑΑΤ, έστελνε τα δείγματα προς ανάλυση στο εργαστήριο του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Οι αναλύσεις σε κάθε περίπτωση έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος. Κάτω από τέτοιες ασφυκτικές πιέσεις έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα για να μην εκτεθεί ο Οργανισμός απέναντι σε μια υποχρέωση που ανέλαβε για λογαριασμό του Υπουργείου σε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την ποιότητα των νερών της Στερεάς Ελλάδας. Το Ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων του Οργανισμού λόγω του ότι έχει αναλάβει να υλοποιήσει ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα για τα νερά όλης της χώρας, δήλωσε ότι αδυνατούσε να κάνει και αυτές τις αναλύσεις. Οι διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης εργασιών σε δημόσιο φορέα (ΑΠΘ) καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι αντίστοιχες των αναθέσεων που έγιναν στον Οργανισμό τόσον από το δικό μας Υπουργείο (βλέπε αλιευτικά δεδομένα), όσον και από το ΥΠΕΝ για το πρόγραμμα ελέγχου των νερών της χώρας (που αναφέραμε) στο Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων από το ΕΣΠΑ, με δαπάνες πολύ μεγαλύτερου ύψους χρημάτων σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας

Η Διοίκηση του Οργανισμού εργάζεται ώστε αυτός να πάει μπροστά και να ξεπεράσει τις αδυναμίες που σωρεύτηκαν επι σειρά ετών στο παρελθόν. Σήμερα ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με την ΚΥΑ με αριθμό 893/138106/21-12-2017 έχει ενιαίο Κανονισμό Προσωπικού και Σύστημα Αξιολόγησης. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΕΛΓΟ και μετά την απαραίτητη επεξεργασία των προτάσεων που έγιναν επίκειται η κατάθεσή του στη Βουλή ώστε να αποκτήσει σύγχρονο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο. Με το άρθρο 20 του νόμου 4521/2.3.2018 ΦΕΚ 38 του Υπ. Παιδείας- Έρευνας και Θρησκευμάτων τα Ινστιτούτα του Οργανισμού διέπονται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. Ολοκληρώθηκαν επίσης τα περιγράμματα θέσεων του προσωπικού. Έχουμε αναλάβει και υλοποιούμε πλήθος σημαντικών ερευνητικώνπρογραμμάτων. Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και οι εντάξεις 100 νέων ερευνητών. Επεξεργάστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο Σχέδιο Στρατηγικής για την Αγροτική Έρευνα. Ολοκληρώσαμε μέσα σε 7 μήνες με πρωτοφανείς για τον Οργανισμό διαφανείς διαδικασίες τη δεύτερη φάση κατάρτισης 10.400 Νέων Αγροτών και από τον Απρίλιο αρχίζουν τα νέα προγράμματα κατάρτισης. Σύντομα σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΑΑΤ θα αρχίσει να υλοποιείται το σύστημα των Γεωργικών Συμβούλων. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους και εκσυγχρονίζουμε τα συστήματα και τα πρότυπά μας για τα αγροτικά προϊόντα. Νοικοκυρεύουμε καθημερινά και αξιοποιούμε κατά το βέλτιστο τις δομές μας σε συνεργασία όπου χρειάζεται και με άλλους φορείς, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, Διεπαγγελματικές οργανώσεις, Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ,ομάδες παραγωγών, Επιχειρήσεις, Συλλογικούς φορείς. Προχωράμε επίσης στον διοικητικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού και την προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης.

Με την ταχτική του το ΔΣ του ΣΥΛΕΕΓΟ δυστυχώς επιδιώκει την οπισθοδρόμηση. Προφανώς το ΔΣ του Οργανισμού δεν συνδιοικεί με το ΔΣ του ΣΥΛΕΕΓΟ. Η άποψη του συλλόγου δεν είναι a priori σεβαστή, ιδίως όταν δεν έχει την ευθυκρισία να  σέβεται εκείνους που φορτίζονται υπέρμετρα με υπηρεσιακές υποχρεώσεις επειδή κάποιοι άλλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πολύ περισσότερο πρέπει να σέβεται τις διοικητικές διαδικασίες του Οργανισμού και να μην προσπαθεί να βάλει με κάθε τρόπο εμπόδια στην  υλοποίηση της αποστολής και των αποφάσεων του.

Η διαχρονική απαξίωση με υβριστικό τρόπο της διοίκησης, στις συνεδριάσεις του ΔΣ ή με ανακοινώσεις,και οι προσωπικές προσβλητικές επιθέσεις τόσο σ’ αυτή όσο και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό δεν αποτελούν ούτε κριτική ούτε έλεγχο αλλά απαράδεκτες και καταδικασμένες πρακτικές μετατροπής των διοικητικών διαδικασιών σε πεδίο συνδικαλιστικών και κομματικών αντιπαραθέσεων.

Επειδή όλα όσα σχολιάζονται στην επιστολή αποτελούν πολύ σοβαρές ανυπόστατες καταγγελίες ανεξάρτητα αν εμφανίζονται προσχηματικά ως ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι η Διοίκηση επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα εφόσον οι καταγγελίες αυτές αξιολογηθούν και κριθεί ότι η σπίλωση των προσώπων κατά των οποίων βάλουν υπερβαίνει τα όρια της κριτικής.

Για όλες τις υποθέσεις που σχολιάζονται στην επιστολή είναι ενήμερη η πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου στην οποία έχει αποσταλεί και η παρούσα απάντηση.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ               

 

 Αθανάσιος Βλάχος                                               Δρ Γεώργιος Καρέτσος        

 

Κοινή δήλωση φορέων για την φέτα.