Με υψηλά ποσοστά συνεχίστηκε για δεύτερο συνεχή μήνα η αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον περασμένο μήνα η καθαρή ζήτηση αυξήθηκε κατά 10,85% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης εμφανίζει η χαμηλή τάση (κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες κλπ), όπου ανέρχεται σε 12,04%.

Στη μέση τάση που αφορά βιομηχανικούς και μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές, η αύξηση ήταν 9,85% και στην υψηλή τάση με την οποία είναι συνδεμένες μεγάλες βιομηχανίες, χαλυβουργίες, μεταλλουργίες κλπ, ήταν 6,94%.

Να σημειωθεί ότι και το Μάρτιο καταγράφηκε άνοδος στην κατανάλωση στα επίπεδα του 9,67% συνολικά και με ελαφρά χαμηλότερα ποσοστά έναντι του Απριλίου για τη μέση και χαμηλή τάση. Όσο για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, τον μεν Ιανουάριο και πάλι υπήρξε αύξηση, αλλά σε πολύ μικρά ποσοστά της τάξης του 1%, ενώ αντίθετα τον Φεβρουάριο καταγράφηκε μείωση 1,75%.

 

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί σαφές σημάδι ανάκαμψης, καθώς στο μεν επαγγελματικό τομέα δείχνει αύξηση της χρήσης παραγωγικού εξοπλισμού, στον δε οικιακό, χαλάρωση των περιορισμών, στους οποίους υποχρεώνονται οι καταναλωτές, λόγω οικονομικής δυσπραγίας.