Μέχρι 29 Ιουνίου η πληρωμή για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017.


Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ έως τις 18/6/2018.


Παράταση αιτήσεων ΛΑΕ

Διευκρινίζεται ότι για το Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων η υποβολή αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 11/6/2018.


Προθεσμίες

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης      

Προθεσμίες

Υποστήριξε στην Ε. Ένωση την παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έως την 15η Ιουνίου 2018.

Προθεσμίες

Έναρξη υποβολής αιτημάτων τροποποιήσεων- μεταβιβάσεων απένταξης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ      

Προθεσμίες

Δικαιούχοι της δράσης που με ιδία βούληση επιθυμούν να απενταχθούν από τη δράση (μονομερής διακοπή) είτε επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης ή μεταβίβασης ή απένταξης λόγω ανωτέρας βίας .

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για τα σχέδια βελτίωσης      

Προθεσμίες

Οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Προθεσμίες

Μικρή παράταση για την βιολογική κτηνοτροφία      

Προθεσμίες

Παρατείνεται  έως και την Τρίτη  24/04/2018 ώρα 23:59:59.

Προθεσμίες

Χρηματοδότηση των αυτόχθονων φυλών      

Προθεσμίες

Το πρόγραμμα διατήρησης των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Προθεσμίες

Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υποβολής των αιτήσεων νέων γεωργών      

Προθεσμίες

Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018.

Προθεσμίες

ΕΛΓΑ: Δόθηκε παράταση για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών      

Προθεσμίες

Με δεδομένο ότι μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017.

Προθεσμίες

Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην βιολογική κτηνοτροφία      

Προθεσμίες

Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.

Προθεσμίες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.