Παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου για τις εισφορές του 2016 των αγροτών

Για τους αγρότες, του β’ εξαμήνου του 2016.


Αύριο θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα

Υπενθυμίζεται πως για το έτος 2017 οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις Α21 στην ΑΑΔΕ (σύστημα taxis) μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2018.


Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.


Προθεσμίες

Παράταση υποβολής παραστατικών Δράσης 10.1.8      

Προθεσμίες

Προθεσμίες

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για ένταξη εκτάσεων στα ΔΣΒ      

Προθεσμίες

Τα ΔΣΒ έχουν μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, με κύριο σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαχείρισης.

Προθεσμίες

Έναρξη προγράμματος παροχής χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες      

Προθεσμίες

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας και το χρονικό διάστημα υποβολής είναι από 6/10/2017 έως και 6/11/2017.

Προθεσμίες

Πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18      

Προθεσμίες

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31 η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο.

Προθεσμίες

Δηλώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης      

Προθεσμίες

“Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)”

Προθεσμίες

Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά θα πληρωθεί το 70% των άμεσων ενισχύσεων      

Προθεσμίες

Η εν λόγω συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους γεωργούς

Προθεσμίες

Επιδοτήσεις έως 50.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ σε αγρότες με πτυχίο      

Προθεσμίες

Πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων που θέλουν να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο.

Προθεσμίες

Μέχρι τις 4 Δεκέμβρη η χορήγηση Άδειας Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων      

Προθεσμίες

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04-12-2017.

Προθεσμίες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player