Σεμινάρια του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών

Οι εγγραφές στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών συνεχίζονται μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου


Σεμινάριο μελισσοκομίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του συνεταιρισμού .


Εξαγωγές Οίνου και Αποσταγμάτων στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Οι εξαγωγές οίνου και αποσταγμάτων αποτελούν ανάγκη για τους Έλληνες παραγωγούς.


Σεμινάρια

Σεμινάριο ΛΑΕΚ 1- 30 έτους 2017 σε Εξαγωγικά Θέματα      

Σεμινάρια

«Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) για το έτος 2017»

Σεμινάρια

Έναρξη σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης από το ΙΓΕ      

Σεμινάρια

Το κόστος των σεμιναρίων, διάρκειας 120 ωρών, είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 €.

Σεμινάρια

«Οικοτεχνία στον Αγροδιατροφικό τομέα»      

Σεμινάρια

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς,εμπλουτίζοντας τη θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Σεμινάρια

Σεμινάρια ΛΑΕΚ σε Εξειδικευμένα Εξαγωγικά Θέματα      

Σεμινάρια

Τα τμήματα κατάρτισης θα είναι εξειδικευμένα σε εξαγωγικά θέματα (εξαγωγική στρατηγική, εξαγωγικό marketing, διαδικασίες κλπ).

Σεμινάρια

Σεμινάριο του ΥΠΑΑΤ για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές      

Σεμινάρια

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες νεότερα δεδομένα για την προστασία των χοίρων στο επίπεδο της εκτροφής.

Σεμινάρια

Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων      

Σεμινάρια

Το σεμινάριο βασίζεται σε παραδείγματα και πραγματικές περιπτώσεις, και συστηματοποιεί τη γνώση γύρω από τους κανονισμούς.

Σεμινάρια

Βότανα του Παγγαίου      

Σεμινάρια

Οι συμμετέχοντες θα μάθουνε τις μεθόδους αποξήρανσης των βοτάνων και τους τρόπους χρήσης τους

Σεμινάρια

«Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Υπηρεσιών και Επιχειρηματικά Οφέλη»      

Σεμινάρια

Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από παρουσιάσεις, παραδείγματα και βιωματικές δραστηριότητες.

Σεμινάρια

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων