Ψάρεψαν πάνω από 800 κιλά λαγοκέφαλους

Κραυγή απόγνωσης έρχεται εδώ και πολύ καιρό από τους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι καταστρέφονται από τα λαγόψαρα.


Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8η πρωινή μέχρι και την 1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8η πρωινή. 


Οι τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες στο πλευρό της εθνικής οικονομίας

Ελάχιστοι είναι ίσως, εκείνοι που γνωρίζουν ότι στην ακριτική Θεσπρωτία, υπάρχει ένας επιχειρηματικός κλάδος που άντεξε στα χρόνια της κρίσης.


Προϊόντα Θαλάσσης

«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»      

Προϊόντα Θαλάσσης

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας χελιού      

Προϊόντα Θαλάσσης

Προϊόντα Θαλάσσης

Απόσυρση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 9-11-2017 και ώρα 10.00πμ. και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 4-12-2017 και ώρα 15.00μ.μ.

Προϊόντα Θαλάσσης

Πρόταση της Επιτροπής για βιώσιμη αλιεία στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα το 2018      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα .

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας της πέστροφας στα εσωτερικά νερά λόγω αναπαραγωγής      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Προληπτική παράταση απαγόρευσης αλιείας για τα συρόμενα εργαλεία      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγόρευση στη συγκεκριμένη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου γίνεται προληπτικά για δύο (2) μήνες.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για την προστασία της αναπαραγωγής της.

Προϊόντα Θαλάσσης

Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, γίνεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων .

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία