αγροτικά νέα / agrocapital

Πληρωμές για το Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για το Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης

27 Αυγούστου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης

25 Αυγούστου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013      

Προθεσμίες

Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των παραγωγών για την διαδικασία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημείωσης 2013.

21 Ιουλίου , 2014
Προθεσμίες

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 221      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 221

21 Ιουλίου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τη Δάσωση γεωργικών γαιών      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τη Δάσωση γεωργικών γαιών

17 Ιουλίου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές στους δικαιούχους Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές στους δικαιούχους Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών

16 Ιουλίου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 132 και 113      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 132 και 113

16 Ιουλίου , 2014
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ανακοίνωση για την πορεία της αίτησης στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013      

Αγροτικές Ειδήσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων παραγωγών για την πορεία της αίτησης τους στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013

15 Ιουλίου , 2014
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία