αγροτικά νέα / agrocapital

Πληρωμές για τα Μέτρα 132 και 221      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 132 και 221

27 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης

26 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 132      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 132

23 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ταμειακά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων      

Βουλή

Οι κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων παραγωγών είναι διασφαλισμένες, οι πληρωμές θα εξελιχθούν απρόσκοπτα, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

20 Μαρτίου , 2015
Βουλή

Πληρωμές για Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για Σχέδια Βελτίωσης

18 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 214      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 121 και 214

16 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 112 και 132      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Μέτρα 112 και 132

13 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης

12 Μαρτίου , 2015
Αγροτικές Επιδοτήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία