Σύγχρονοι κολίγοι

Η εκτροπή της κοινωνικής οργάνωσης και της παραγωγικής διαδικασίας στην ύπαιθρο.


H αναδιάταξη του Γεωτεχνικού κλάδου – Από τις ‘’διαπιστώσεις’’ στις ‘’πράξεις’’...

Δυστυχώς, όμως, με την στάση της κυβέρνησης και την εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων , έγινε και πλήρης εφαρμογή των συντεχνιακών ορέξεων.


Αγροτικές κινητοποιήσεις- Μια άλλη άποψη

Κάποτε πρέπει να ξεφύγουμε από τις οθωμανικές μας συνήθειες οι οποίες μπολιάστηκαν και με σοβιετικό DNA


Πρόσωπα

Η φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιρισμών      

Πρόσωπα

Ερμηνεία της Έννοιας του Πλεονάσματος. Διάκριση από το Κέρδος.

Πρόσωπα

Πως κλείνουν τα θρυλικά καφενεία της Ελλάδας      

Πρόσωπα

Τα καφενεία είναι χώροι όπου η κοινότητα σφυρηλατεί την ενότητά της, δημιουργούνται σχέσεις ανθρώπινες, υπάρχει ροή πληροφοριών, συναισθημάτων, αγαθών.

Πρόσωπα

Η “Κοιμωμένη” Κυβέρνηση… Αδυνατεί Να “Ξυπνήσει” Τον Πρωτογενή Τομέα      

Πρόσωπα

Η κυβέρνηση άργησε να ξυπνήσει από το λήθαργο που “κοίμισε” κάθε ελπίδα για παραγωγική ανάταση

Πρόσωπα

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις : Μια σημαντική θεσμική δημιουργία για τον Αγροτικό Τομέα, που αδυνατεί να βρει το δρόμο της      

Πρόσωπα

Η Επιτροπή είχε την πεποίθηση ότι η ευκαμψία των θεσμικών μέσων στήριξης των αγορών, έπρεπε να συνοδεύεται, από την ανάπτυξη μιας ευρείας συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών.

Πρόσωπα

Προβληματισμένοι οι Μεσσήνιοι πατατοπαραγωγοί      

Πρόσωπα

Ήδη η πρώιμη ανοιξιάτικη πατάτα της Μεσσηνίας ξεκίνησε πριν το Πάσχα με μειωμένη παραγωγή και χαμηλές αποδόσεις λόγω βροχοπτώσεων η δε τιμή συμπιέστηκε στα 35 λεπτά.

Πρόσωπα

Ο πρωτογενής ελληνικός πλούτος      

Πρόσωπα

Η γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα έφτανε μέχρι πρόσφατα στο 6,5% του ΑΕΠ ή στα 12,1 δις €

Πρόσωπα

Άκυρη η Διάταξη για Διαγραφή από το Μητρώο, αγροτικών συνεταιρισμών με κύκλο εργασιών κάτω των 30.000 ευρώ      

Πρόσωπα

Δεν είναι νόμιμη, συνεπώς άκυρη, διότι έχει εκδοθεί καθ΄ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως.

Πρόσωπα

H επιλεκτική όραση ενός πρωθυπουργού      

Πρόσωπα

Αυτό που δεν βλέπετε, δεν επιθυμείτε να βλέπετε ή σας συμβουλεύουν να μην βλέπετε είναι η πλήρης αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού.

Πρόσωπα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία