Προϊόντα Θαλάσσης

Απόσυρση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 9-11-2017 και ώρα 10.00πμ. και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 4-12-2017 και ώρα 15.00μ.μ.

Προϊόντα Θαλάσσης

Πρόταση της Επιτροπής για βιώσιμη αλιεία στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα το 2018      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα .

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας της πέστροφας στα εσωτερικά νερά λόγω αναπαραγωγής      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Προληπτική παράταση απαγόρευσης αλιείας για τα συρόμενα εργαλεία      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγόρευση στη συγκεκριμένη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου γίνεται προληπτικά για δύο (2) μήνες.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για την προστασία της αναπαραγωγής της.

Προϊόντα Θαλάσσης

Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, γίνεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων .

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας των ειδών μακρύπτερου τόννου και ξιφία Μεσογείου      

Προϊόντα Θαλάσσης

Oι άδειες αλίευσης για το είδος Μακρύπτερος τόννος αναστέλλονται.

Προϊόντα Θαλάσσης

Αρχίζουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών      

Προϊόντα Θαλάσσης

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία .

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία