Ψηφιακή γεωργία

22 Νοεμβρίου, 2018
Ψηφιακή γεωργία

Πάνω από 450 χιλ αγρότες θα επωφεληθούν από την ψηφιακή γεωργία τόνισε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης αναφερόμενος στην προστιθέμενη αξία
μέσα από τη σύνδεση της καινοτομίας και έρευνας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όπως τόνισε είναι ένα έργο που δημιουργεί 6.500 τηλεμετρικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες του Internet συλλέγοντας στοιχεία από κάθε χωράφι τα οποία στοιχεία αναλύονται μοναδικά και γυρίζουν πίσω στον αγρότη.Και αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα μοντελοποίησης της παραγωγής για την παρασκευή ελεγχόμενων και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Δείτε περισσότερα για:
Γεωργία
Αγροτης

Επικαιρότητα

Προστασία από χαλάζι με εναέρια μέσα

Η ασφαλιστική αποζηµίωση που πληρώνει ο ΕΛΓΑ για ζηµιές σε αγροτικές καλλιέργειες στις περιοχές που καλύπτονται από το πρόγραµµα είναι κατά 58% µειωµένες, σε σχέση µε τις περιοχές όπου αυτό δεν εφαρµό...