Γιατί δεν πρέπει να κάνετε λάθος στη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ

5 Μαΐου, 2017
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε λάθος στη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ

Της Μπαλλή Κυριακής, Γεωπόνος *

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε όλα τα αγροτικά προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020, αποτελεί η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2017, δήλωση Οσδε, η οποία πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις προϋποθέσεις του κάθε προγράμματος.

Για το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, Μέτρο 4.1, που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα με επιδότηση έως 90%, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, πρέπει μέσω της δήλωσης Οσδε 2017 ,να αποδεικνύεται αγροτικό εισόδημα πάνω από 8.000 και έως 25.000 ευρώ ,υπολογιζόμενο με τους τυπικούς δείκτες ,για να έχει δυνατότητα ένταξης και καλή βαθμολογία ο υποψήφιος όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια. Από 15.000 έως 25.000 ευρώ επιτυγχάνεται η μέγιστη βαθμολογία και  πολλές πιθανότητες ένταξης.  Οι τυπικοί δείκτες είναι επίσημοι δείκτες αγροτικού εισοδήματος του ΥΠΑΑΤ, (δείκτες Rica).

Για το Μέτρο 6.3 πρόγραμμα 5ετες , με εφάπαξ ενίσχυση 14.000 ευρώ, το τυπικό εισόδημα μέσω του Οσδε 2017, πρέπει να είναι από 5000 έως  8000 ευρώ. Πρόκειται για  ένα πρόγραμμα με παρόμοιες απαιτήσεις προϋποθέσεις με το Μέτρο 6.1,Νέων Γεωργών, με μεγάλη διαφορά ότι σε αυτό μπαίνουν οι μικροί καλλιεργητές έως 50 ετών, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων  Γεωργών, Μέτρο 6.1.

Για τα υπόλοιπα αγροτικά προγράμματα απαιτούνται είτε συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος, είτε στρεμματικά μεγέθη ,  κ.λπ. Για τα προγράμματα βιολογικών, κομφούζιο , απονιτροποίησης , δασώσεις κ.λ.π., το Οσδε αποτελεί τη βάση για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και κατόπιν του έλεγχου της τήρησης των υποχρεώσεων του κάθε προγράμματος ,χωρίς σωστό Οσδε δεν εντάσσεται κάνεις ούτε πληρώνεται , μετά την ένταξή του.

Ομοίως οι αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγής που αποτελούν μονόδρομο πλέον, έχουν ως βάση δεδομένων το Οσδε.

Συμπερασματικά αν η δήλωση Οσδε δεν γίνει προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος πολλοί παραγωγοί να βρεθούν εκτός των αγροτικών προγραμμάτων, αλλά και οι ενταγμένοι να μην πληρωθούν  είτε να έχουν ποινές η και πλήρη απένταξή τους και επιστροφή επιδοτήσεων, από το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένοι.

Πρέπει λοιπόν όλοι οι αγρότες να ενημερωθούν  σωστά και να προχωρήσουν  στην διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης Οσδε – ενιαίας ενίσχυσης 2017 και τη σχετική μεταβίβαση δικαιωμάτων (εφόσον χρειαστεί) , με πολύ προσοχή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Α) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ .

Α)ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1 .

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΕΩΣ 90%.

Όπως ορίζεται από τον οδηγό του Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ﴾Σχέδια Βελτίωσης﴿, όσοι διαμένουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα θα λάβουν 20% παραπάνω ενίσχυση αντί για το 10% που ίσχυε την περασμένη προγραμματική περίοδο.

Επίσης όπως ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου ο Νίκος Μανέτας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, οι τελευταίες εξελίξεις στα Σχέδια Βελτίωσης, θέλουν το ποσοστό ενίσχυσης να ανεβαίνει κατά 20% για συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων,(Νέους Αγρότες και αναγνωρισμένες Ομάδες, Οργανώσεις Παραγωγών), φτάνοντας τώρα μέχρι 90% και όχι 75%, ποσοστό το οποίο προβλεπόταν αρχικά από τον οδηγό των προγραμμάτων.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης προσαυξάνονται υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

1.σε νέους γεωργούς όπως ορίζονται στον Κανονισμό ﴾αρθ. 2, παρ. ιδ﴿ ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης ﴾συμπεριλαμβάνονται οι επιτυχόντες των 2 τελευταίων προσκλήσεων του προγράμματος των «Νέων Αγροτών»﴿ , κατά 20%.

 

2.σε συλλογικές επενδύσεις ﴾ αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις παραγωγών κλπ ﴿, κατά 20%.

 

3. σε ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, ορεινές – μειονεκτικές περιοχές, κατά 20%.

 

Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν την προδημοσίευση, που αναμένεται άμεσα τις επόμενες ημέρες μέσα στο Μάιο, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς το ύψος ενίσχυσης που δικαιούνται.

 

Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Υψηλή χρηματοδότηση μπορούν να έχουν οι αναγνωρισμένες ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών στη 5ετια, από το Μέτρο 4, για συλλογικές επενδύσεις έως 500.000 ευρώ  και από το Μέτρο 9, έως 500.000 ευρώ, ως επιστροφή ποσοστού επί των , καθώς και από άλλα Μέτρα του Π.Α.Α..

  • Επιπλέον επιδότηση 20%, σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα της οργάνωσης, ομάδας και έως 90% επιδότηση .

 

  • Επιδότηση έως 100.000 ευρώ ετησίως, από το Μέτρο 9 του ΠΑΑ, ως επιστροφή ποσοστού επί των πωλήσεων.

 

  • Επιδοτούμενο γεωργικό Σύμβουλο, πιστοποίηση, προώθηση προϊόντος σε ποσοστό 100%, από τα αντίστοιχα Μέτρα του Π.Α.Α..

 

  • Μόνο 13% φόρος εισοδήματος και χωρίς μερίσματα για τα μέλη της ομάδας.

 

Υψηλότερες τιμές διάθεσης των προϊόντων, καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη !

 

 

*Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ πιστοποιημένος φορέας Οσδε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Αναπτυξιακή εταιρία, Σύμβουλοι επενδύσεων, πιστοποιήσεων, περιβάλλοντος, διακρίνεται για τα παρακάτω:

 

• Μακρόχρονη επιτυχημένη παρουσία στον αγροτικό τομέα.

• Η Νο 1 Εταιρία Διαχείρισης Επιδοτήσεων, με επιτυχία 100% σε όλα τα προγράμματα.

• Εγγύηση υπηρεσιών, υποβολή προγραμμάτων και δηλώσεων Οσδε από έμπειρους Γεωπόνους.

• Προέλεγχος κατά τη δήλωση Οσδε, για όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων .

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα για:
Οσδε
Δηλωση

Επικαιρότητα

H Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών στον τομέα της ανθοκομίας

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου, καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων ανθοκομίας .

Ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας

Κάλεσμα μελισσοκόμων να υποβάλουν συμμετοχή στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.