Μέχρι τις 25 Ιουλίου η αποσφαλμάτωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

15 Ιουλίου, 2019
Μέχρι τις 25 Ιουλίου η αποσφαλμάτωση  για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ενωσιακό και Εθνικό), Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013,το άρθρο 41 της υπ’ αρ. 104/7056/21.01.2015 ΥΑ, στο πλαίσιο των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009, o ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες  διορθώσεις των Αιτήσεών τους, μέχρι τις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Τα αποτελέσματα του 12ου διασταυρωτικού ελέγχου των Αιτήσεων έχουν αναρτηθεί, στην εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 (https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2019/) και στο  menu "έλεγχοι Αποσφαλμάτωσης"  στην οποία οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.  
 

 

Δείτε περισσότερα για:
Οσδε
Αποσφαλμάτωση

Επικαιρότητα