Μέχρι τις 25 Ιουλίου η αποσφαλμάτωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

15 Ιουλίου, 2019
Μέχρι τις 25 Ιουλίου η αποσφαλμάτωση  για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ενωσιακό και Εθνικό), Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013,το άρθρο 41 της υπ’ αρ. 104/7056/21.01.2015 ΥΑ, στο πλαίσιο των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009, o ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες  διορθώσεις των Αιτήσεών τους, μέχρι τις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Τα αποτελέσματα του 12ου διασταυρωτικού ελέγχου των Αιτήσεων έχουν αναρτηθεί, στην εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 (https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2019/) και στο  menu "έλεγχοι Αποσφαλμάτωσης"  στην οποία οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.  
 

 

Δείτε περισσότερα για:
Οσδε
Αποσφαλμάτωση

Επικαιρότητα

Έως 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (παραστατικά).

Τροποποίηση στην «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του ...