Ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας

Κάλεσμα μελισσοκόμων να υποβάλουν συμμετοχή στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.  

Δικαίωμα αντικατάστασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως και 10% των κατεχόμενων κυψελών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος της δράσης του μελισσοκομικού προγράμματος, είναι

• η κατοχή Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου τουλάχιστον 20 κυψελών
• να έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης 2020 ή η θεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και εκπρόθεσμων αιτήσεων που έγιναν .
• Για πληροφορίες σχετικά με εκπρόθεσμες αιτήσεις ή γενικότερα με την αίτηση διαχείμασης απευθυνθείτε στα τμήματα μελισσοκομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπου Περιφερειακών Ενοτήτων.
o Χανιά (τηλ 2821346562), Ρέθυμνο (τηλ 2831051412,2831343808), Ηράκλειο (τηλ 2810261563), Λασίθι (τηλ. 2841340511)
Απαραίτητα δικαιολογητικά για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΤΟΜΑ είναι :
1. Αίτηση Δράσης 3.1
2. Υπεύθυνη Δήλωση δράσης 3.1
3. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
4. Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας

Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα ίδια με παραπάνω δικαιολογητικά, τα 1και 2 υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο, ενώ τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.
• Τα παραστατικά αγοράς κυψελών Πρωτότυπα Τιμολόγια ή οι Ονομαστικές αποδείξεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από 1η Αυγούστου 2019 έως 20 Μαΐου 2020 και να έχουν εξοφληθεί έως και 20 Μαΐου.
• Τα παραστατικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Κέντρο έως και τις 20 Μάϊου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι Μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στο Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης 2810261563, [email protected]
Οι επόπτες Μελισσοκομίας
Φανουράκη Ευπραξία, κτηνίατρος
Ισαακίδης Δημοσθένης, γεωπόνος

Δείτε επίσης