43 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ανακύκλωση

Σαράντα τρεις τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ανακύκλωσε σε διάστημα τεσσάρων μηνών το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Πανεπιστήμιο από τις αρχές του χρόνου σχεδίασε και υλοποιεί δράση συστηματικής απομάκρυνσης και ορθής διαχείρισης- ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του.
H δράση ξεκίνησε από την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση με τη συλλογή και απομάκρυνση υλικού από όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Πρέβεζα, και Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» είναι η πρώτη δράση αναλόγου μεγέθους που λαμβάνει χώρα σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Δείτε επίσης