Επιπλέον χρηματοδότηση για την προβολή των οίνων

24 Οκτωβρίου, 2019
Επιπλέον χρηματοδότηση για την προβολή των οίνων

Με πρόβλεψη επί πλέον εθνικής Χρηματοδότησης (30%) πέραν της κοινοτικής (50%) και 20% της ίδιας συμμετοχής, εξεδόθη νέα υπουργική απόφαση (Αρ. πρωτ. 1387/321285/17.9.2019) για την ενημέρωση των καταναλωτών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Από το 2019 έως το 2023, θα δαπανώνται για προγράμματα ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά συνολικά 3.500.000 € κατ΄έτος, ενώ δικαιούχοι κυρίως είναι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Οργανώσεις, και προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών.

Υψηλή μοριοδότηση λαμβάνουν τα υποβαλλόμενα προγράμματα ενημέρωσης για υπεύθυνη κατανάλωση και για τα ενωσιακά συστήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Οι φορείς που υποβάλλουν πρόγραμμα ενημέρωσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προκαταβολή σε ποσοστό 80%, επί της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής.

Τέλος προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί σε ποσοστό κατώτερο του 75% (Περικοπή του ποσού πληρωμής 10% για υλοποίηση 50 % - 74,99%, 20% για υλοποίηση 30% - 49,99% και στέρηση του δικαιώματος πληρωμής, για απορρόφηση κάτω του 30%).

Για να δείτε την ΥΑ πατήστε ΕΔΩ

 

Δείτε περισσότερα για:
Οινος
Χρηματοδότηση
Προβολή

Επικαιρότητα