Εμπόδια στο εμπόριο: η ΕΕ συνεχίζει να ανοίγει εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Ωστόσο, χάρη στη σθεναρή αντίδραση της ΕΕ, 123 τέτοια εμπόδια έχουν εξαλειφθεί από την έναρξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής μέχρι σήμερα, γεγονός που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση πρόσθετων εξαγωγών αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2018.

Η τελευταία έκδοση της έκθεσης για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις εντοπίζει 45 νέα εμπόδια στο εμπόριο τα οποία θεσπίστηκαν σε χώρες εκτός της ΕΕ το 2018, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εν λόγω μέτρων να ανέλθει στο επίπεδο ρεκόρ των 425 μέτρων σε 59 διαφορετικές χώρες, με κόστος δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η Επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Στο πολύπλοκο σημερινό περιβάλλον, των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και προστατευτικών μέτρων, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεών της στις παγκόσμιες αγορές. Η διασφάλιση της τήρησης των ισχυόντων κανόνων είναι υψίστης σημασίας. Χάρη στις επιτυχημένες παρεμβάσεις μας, από την ανάληψη των καθηκόντων μου στα τέλη του 2014 μέχρι σήμερα έχουν καταργηθεί 123 εμπόδια τα οποία έθεταν φραγμούς σε εξαγωγικές ευκαιρίες για την ΕΕ. Εστιαζόμενοι σε συγκεκριμένα προβλήματα που μας αναφέρουν οι εταιρείες μας, κατορθώνουμε να αποκομίσουμε οικονομικά οφέλη αντίστοιχα με εκείνα που αποφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. Βεβαίως, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν.»

Στην κορυφή του καταλόγου των χωρών που επιβάλλουν εμπόδια στο εμπόριο βρίσκονται η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες διατηρούν 37 και 34, αντίστοιχα, προβληματικά εμπορικά μέτρα. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος για τις εξαγωγές της ΕΕ προκύπτει από τα μέτρα που θεσπίστηκαν από την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Αλγερία. Τα μέτρα αυτά αφορούν το 80 % των συνολικών ενωσιακών εξαγωγών που θίγονται από τα νέα μέτρα και εστιάζονται κυρίως στους τομείς του χάλυβα, του αλουμινίου και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει τους ισχύοντες διεθνείς εμπορικούς κανόνες αποφέρουν σαφή αποτελέσματα. Παρεμβαίνοντας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ενισχυμένης ενωσιακής στρατηγικής για την πρόσβαση στις αγορές, η Επιτροπή πέτυχε πέρυσι την εξάλειψη 35 εμποδίων στο εμπόριο, μεταξύ άλλων στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Ρωσία. Τα εν λόγω μέτρα κάλυπταν οκτώ βασικούς τομείς εξαγωγών και επενδύσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας και της αλιείας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και δερμάτινων ειδών, των οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, των καλλυντικών, των ορυκτών προϊόντων, των μερών αεροσκαφών και του εξοπλισμού ΤΠΕ. Εξάλλου, ορισμένα από τα μέτρα αυτά έθιγαν επίσης διάφορους τομείς οριζοντίως.

Μεταξύ άλλων, στα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις που εξαλείφθηκαν το 2018 περιλαμβάνονται:

  • Κινεζικοί περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων βοοειδών και προβατοειδών
  • Παράνομα ρωσικά μέτρα αντιντάμπιγκ επί των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων
  • Δασμοί επί ηλεκτρονικών ειδών και υποχρεωτικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά που περιόριζαν τις εξαγωγές δερμάτινων ειδών στην Ινδία
  • Περιορισμοί στη χρήση εγκεκριμένων προσθέτων σε οίνους και οινοπνευματώδη ποτά στην Ιαπωνία
  • Η υποχρεωτική επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Αίγυπτο

 

Ιστορικό

Η επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων τέθηκε ως βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους» του 2015. Η άρση των εμποδίων στο εμπόριο αποτελεί βασική μέριμνα της Επιτροπής, η οποία συμβαδίζει με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Η αναβαθμισμένη εταιρική σχέση της ΕΕ για την πρόσβαση στις αγορές έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες μας μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις όταν αναζητούν εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η έκθεση της Επιτροπής για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις δημοσιεύεται ετησίως από την αρχή της οικονομικής κρίσης του 2008 και βασίζεται εξ ολοκλήρου στα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε ξένες αγορές τα οποία αναφέρονται από τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει την πρωτοβουλία «Ημέρες πρόσβασης στις αγορές» στα κράτη μέλη, η οποία αποκοπεί στην ενημέρωση των μικρότερων εταιρειών για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 12 μηνών, έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές εκδηλώσεις με τοπικές επιχειρήσεις στη Δανία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Μετά τη δημοσίευση, στις 28 Μαρτίου 2019, της 37ης ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των αντεπιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης, η έκθεση για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις αποτελεί τη δεύτερη έκθεση που δημοσιεύει η Επιτροπή το 2019 με θέμα που αφορά την επιβολή των κανόνων. Έκθεση που θα παρουσιάζει την πρόοδο στην εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ θα δημοσιευτεί εντός του τρέχοντος έτους.

Δείτε επίσης