Ελληνικές Εξαγωγές: Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β.

Η βρετανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο δασμολόγιο του Η.Β., το οποίο στηρίζεται στην αρχή της ρήτρας του Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους και θα αντικαταστήσει το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εκτιμάται ότι με την έναρξη ισχύος του Παγκόσμιου Δασμολογίου του Η.Β. (UKGT), το 60% των εισαγωγών της χώρας θα είναι αδασμολόγητο, είτε σε όρους ΠΟΕ, είτε μέσω υπαρχουσών συμφωνιών προτιμησιακής πρόσβασης στη βρετανική αγορά. Δεν θα εφαρμοσθεί στα εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του Συστήματος των Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Επίσης δεν θα εφαρμοσθεί στα εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες το Η.Β. έχει συνάψει ή θα συνάψει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ), περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι συμφωνημένοι δασμοί μεταξύ των μερών.

Το UKGT, το οποίο προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, διαμορφώθηκε στη βάση του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ, με γνώμονα τη διευκόλυνση των εισαγωγών (μηδενικοί δασμοί σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα κυρίως της ελαφράς βιομηχανίας), τον περιορισμό της γραφειοκρατίας αλλά και την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας και παραγωγής (μηδενικοί δασμοί για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εγχώριων π.χ. στους σωλήνες από κράμα χαλκού).

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την κατάργηση περιττών δασμών, τη στρογγυλοποίηση δασμών σε ομοιόμορφα ποσοστά, τη μετατροπή των αξιών σε λίρες από ευρώ και την απαλλαγή από όλους τους «ενοχλητικούς» δασμούς (εκείνους κάτω του 2%). Διατηρήθηκαν ορισμένοι δασμοί σε προϊόντα που υποστηρίζουν επιχειρήσεις του Η.Β., στους τομείς της γεωργίας (π.χ. αρνί, βόειο κρέας, πουλερικά), της αυτοκινητοβιομηχανίας (10% στα αυτοκίνητα) και της αλιείας, οι οποίοι βοηθούν την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε περιοχής του Η.Β. Για την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας και την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της δέσμευσης άνθρακα και της κυκλικής οικονομίας, μειώνονται ή μηδενίζονται οι δασμοί σε περισσότερα από 100 προϊόντα.

Το UKGT θα ισχύσει βεβαίως και με τις χώρες της Ε.Ε., σε περίπτωση που οι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους ΣΕΣ. Σε αυτή τη περίπτωση εκτιμούμε ότι η επίπτωση στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών στο Η.Β. θα είναι σημαντική. Εξέταση των ελληνικών εξαχθέντων στο Η.Β. προϊόντων το 2019, με βάση τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων, που ξεπερνούν σε αξία τις 500 χιλ. λίρες Αγγλίας (84% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το συγκεκριμένο χρόνο), καταδεικνύει τα εξής:

-Από τους 185 οκταψήφιους κωδικούς που εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια, οι 47 απολαμβάνουν μηδενικό δασμό, ενώ οι 138 επιβαρύνονται με δασμό επί της αξίας που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 30%, ή με δασμό επί του όγκου ή επί των τεμαχίων.

-Σε 118 οκταψήφιους κωδικούς επιβάλλεται μη μηδενικός δασμός επί της αξίας. Το σύνολο των εξαγωγών μας σε αυτούς τους κωδικούς το 2019 ήταν 410 εκ. λίρες (44% του συνόλου) και οι αναλογούντες δασμοί, με βάση το UKGT, ανέρχονται σε 29,5 εκ. λίρες.

-Σε 20 οκταψήφιους κωδικούς επιβάλλεται δασμός επί του όγκου ή επί των τεμαχίων. Το σύνολο των εξαγωγών μας σε αυτούς τους κωδικούς το 2019 ήταν 121,5 εκ. λίρες (13% του συνόλου).

Όσον αφορά επιμέρους προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος παρατηρούμε τα εξής:

-Θετικό σημείο του UKGT συνιστά η μη επιβολή δασμού στα φάρμακα  που αποτελεί το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στο Η.Β., αντιπροσωπεύοντας το 11,3% του συνόλου των εξαγωγών μας στη χώρα.

Στα αρνητικά, η επιβολή δασμού 4% στους χάλκινους σωλήνες που αντιπροσωπεύουν το 5,9% των εξαγωγών μας, όπως επίσης δασμού 2% στους ηλεκτρικούς αγωγούς που αντιπροσωπεύουν το 5,3% των εξαγωγών μας.

-Ομοίως, η επιβολή δασμού 12% σε όλες τις κατηγορίες ειδών ένδυσης στα οποία ο δασμός ανέρχεται σε 10%. Τα είδη ένδυσης αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 4,1% των εξαγωγών μας, εκ των οποίων 0,1% τα βρεφικά.

Επίσης, η επιβολή δασμού σε όλα τα τρόφιμα ελληνικού ενδιαφέροντος, με μικρές εξαιρέσεις.

Οι δασμοί που επιβάλλονται στις βασικές κατηγορίες τροφίμων είναι:

-Γιαούρτι, κωδικοί που το 2019 αντιπροσώπευαν αθροιστικά το 6,3% των εξαγωγών μας στο Η.Β., δασμοί από 17 μέχρι 49 λίρες ανά 100 κιλά, ή σε άλλη περίπτωση, 8% επί της αξίας και 10 λίρες ανά 100 κιλά.

-Φέτα, που αντιστοιχεί στο 4,5% των εξαγωγών μας, 126 λίρες ανά 100 κιλά.

-Φρούτα νωπά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, 4,3% των εξαγωγών μας, δασμός 2% - 14%.

-Παρασκευασμένα φρούτα, 3% των εξαγωγών μας, δασμός 12% - 20%.

-Ελιές παρασκευασμένες, 1,8% των εξαγωγών μας, δασμός 12% - 16%.

-Παρασκευασμένες ντομάτες,1,4% των εξαγωγών μας, δασμός 14%.

-Φρέσκα λαχανικά, 0,5% των εξαγωγών μας, δασμός 6% - 12%

-Ελαιόλαδο, 0,4% των εξαγωγών μας, δασμός 104 λίρες ανά 100 κιλά.

-Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, 0,4% των εξαγωγών μας, δασμός 14% - 18%.

ΠΗΓΗ

Δείτε επίσης