Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

 Στις 28/06/2013 έγινε η πληρωμή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 2012 σε 278 δικαιούχους και ποσό 37.154€
Επίσης έγινε η πληρωμή Οδοιπορικών Επιχ.Προγράμματος Αλιείας σε 1 δικαιούχο και ποσό 1.798,60€ και η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης με 4 δικαιούχους και ποσό: 91.534,42€.

Δείτε επίσης