Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού σε φυτά τομάτας

24 Ιανουαρίου, 2019
Tags:
Τομάτα
Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού σε φυτά τομάτας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/παραγωγούς σχετικά με τη διαπίστωση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis σε φυτά τομάτας στη χώρα μας.

Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός καραντίνας αφορά επιβλαβείς οργανισμούς, των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εμφανίζονται σε ορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία, η διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τομάτας (σπόροι και φυτάρια) απαιτεί την έκδοση Φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. Η σημασία των προσβολών φυτών τομάτας από τον επιβλαβή οργανισμό είναι σημαντική καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά. Στους καλλιεργητές τομάτας, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειές τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:

-Εκρίζωση των ασθενών φυτών ή δυνατό με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα και καταστροφή τους με καύση

-Ψεκασμός των υπόλοιπων φυτών της καλλιέργειας με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα

-Διακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβλημένων φυτών για την αποφυγή μεταφοράς μολύσματος

-Αποφυγή δημιουργίας πληγών στο υπόγειο τμήμα των φυτών και καταπολέμηση τυχόν εντόμων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες

-Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης

-Καλός αερισμός του θερμοκηπίου

-Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος μετά τη χρήση τους

-Μετά το κλάδεμα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δημιουργούν τραυματισμούς στα φυτά, ψεκασμό με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα

-Συλλογή και καύση των υπολειμμάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας

-Καταστροφή των ζιζανίων που αποτελούν εστία μόλυνσης και ξενιστές του παθογόνου

-Αμειψισπορά, 2-3 ετών με φυτά μη ξενιστές του παθογόνου

-Απολύμανση του εδάφους με ατμό ή κατάλληλο εγκεκριμένο απολυμαντικό

-Απολύμανση των πασσάλων στήριξης εφόσον αυτοί δεν είναι καινούργιοι

-Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης του εδάφους.

 

Δείτε περισσότερα για:
Τομάτα

Επικαιρότητα

Τομάτα Υπαίθρια

Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm

Βιομηχανική Τομάτα

Συνεχίζεται η εμφάνιση του του ωϊδίου στις καλλιέργειες της υπαίθριας βιομηχανικής ντομάτας. στους Νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας , Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται ανησυχητικά υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου στις όψιμες και πρώιμες καλλιέργειες τομάτας.