Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

19 Απριλίου, 2019
 Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

Διαπηστώσεις: Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα, διαπιστώθηκε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις περιοχές Άμπελοι Τριανταφυλλιά ν. Σερρών και ξεκίνησε στην περιοχή Ορφανίου. Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητα του διαρκεί 20 - 25 ημέρες η και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομικά ζημιά  στους   αμυγδαλοπαραγωγούς. Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα, διαπιστώθηκε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις περιοχές Άμπελοι Τριανταφυλλιά ν. Σερρών και ξεκίνησε στην περιοχή Ορφανίου. Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητα του διαρκεί 20 - 25 ημέρες η και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά  στους   αμυγδαλοπαραγωγούς.

Συστάσεις:Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς το στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, και θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα πριν αυτά προλάβουν να ωστοκήσουν στους καρπούς. Συνεπώς συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις πρώιμες  περιοχές και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα στις όψιμες με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό  προϊόν για την αντιμετώπιση του. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες τις ημέρας όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενήλικων ατόμων με επανάληψη μετά από δυο εβδομάδες μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου εκτός από την περίπτωση των βιοκαλλιεργητών όπου οι ψεκασμοί και πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα με την εφαρμογή του aluminium silicate.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Τέξας που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητο στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπόπτωση. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες : deltamethrin (2 εφαρμογές/ 14 ημέρες), phosmet (έγκριση για χρήση ήσσονος σημασίας, 2 εφαρμογές / 14 ημέρες)και aluminium silicate (kaolin) (έγκριση για χρήση ήσσονος σημασίας, 4 εφαρμογές / 7 ημέρες). Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει  να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκασμού.

Δείτε περισσότερα για:
Αμυγδαλια

Επικαιρότητα

Ψύλλα αχλαδιάς

Αποτελεί σοβαρό εχθρό της αχλαδιάς και εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας.

Ειδικές οδηγίες λίπανσης Ακτινιδίου

Η καλλιέργεια των ακτινιδίων αναπτύσσεται διαρκώς με καινούργιες ποικιλίες και η κατανάλωση τους αυξάνεται διεθνώς λόγω της προσφοράς ώριμου καρπού για κατανάλωση στο λιανικό εμπόριο .