Ασθένειες και Εχθροί της Αμυγδαλιάς

3 Απριλίου, 2020
Ασθένειες και Εχθροί της Αμυγδαλιάς

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ (Εurytoma Amygdali)

Το ευρύτοµο είναι ο σηµαντικότερος εχθρός της αµυγδαλιάς, έχει µία γενεά το έτος και προκαλεί µεγάλη απώλεια της παραγωγής. Μοιάζει µε µαύρο φτερωτό µυρµήγκι, διαχειµάζει ως ανεπτυγµένη προνύµφη µέσα στα προσβεβληµένα αµύγδαλα, πού συνήθως παραµένουν µουµιοποιηµένα στο δένδρο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις σε εντοµολογικούς κλωβούς υπαίθρου διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η έξοδος του ευρυτόµου στις στις πρώιµες περιοχές του Ν. Μαγνησίας ( Νέα Αγχιάλος, Μικροθήβες, ∆ιµήνι, Μελισιάτικα, Σέσκλο) και έναρξη της εξόδου του ευρυτόµου στις όψιµες περιοχές του Ν. Μαγνησίας, στο Στεφανοδικειο στις 30Μαρτίου µε 3- 5άτοµα/κλωβό,στα Κανάλια στις 31 Μαρτίου µε 3άτοµα/κλωβό και στο Καλαµάκι του Ν .Λάρισας στις 31 Μαρτίου µε 3άτοµα /κλωβό. Θα σας ενηµερώσουµε σύντοµα µε νεότερο δελτίο για την πορεία εξόδου του ευρυτόµου στις υπόλοιπες περιοχές των Νοµών Μαγνησίας και Λάρισας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 1. Να γίνει έναρξη των ψεκασµών για την καταπολέµηση του ευρυτόµου της Αµυγδαλιάς στις όψιµες περιοχές του Ν, Μαγνησίας ,Στεφανοβίκειο-Κανάλια, και στο Καλαµάκι και Καστρί –του Ν. Λάρισας.

2. Να συνεχισθούν οι ψεκασµοί στις πρώιµες περιοχές για την καταπολέµηση του ευρυτόµου της Αµυγδαλιάς στο Ν. Μαγνησίας. Επανάληψη των ψεκασµών ανά 7-8 ηµέρες µέχρι και την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά τις µεσηµβρινές ώρες της ηµέρας, που έχουµε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερµοκρασίες, διότι τότε έχουµε τη µεγαλύτερη έξοδο των ακµαίων του ευρυτόµου.

Δεν ψεκάζουµε τις ηµέρες που ο καιρός είναι νεφελώδης καθώς και ώρες της ηµέρας µε συννεφιά διότι δεν έχουµε έξοδο του εντόµου. Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: deltamethrin Phosmet(imidan) και άλλα επιτρεπόµενα για την Αµυγδαλιά φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Byctiscus betulae)

Eίναι ένας µικρός γαλαζοπράσινος ρυγχίτης µήκους µικρότερου από ένα εκατοστό, που εµφανίζεται κατά τους µήνες Απρίλιο µε Μάιο και καταστρέφει τρώγοντας τους νεαρούς βλαστούς και οφθαλµούς της αµυγδαλιάς, καθώς και τα φύλλα από την πάνω επιφάνεια. Η παρουσία του εντόµου αποκαλύπτεται µε ισχυρό τίναγµα των δένδρων ή κλάδων. Καταπολεµείται µε συλλογή και καταστροφή των εντόµων καθώς και µε ψεκασµούς µε ισχυρά εντοµοκτόνα, κατά τις πρωινές ώρες πού τα έντοµα είναι ναρκωµένα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνουν ψεκασµοί µόνο όταν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόµου, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια εντοµοκτόνα. όπως deltamethrin κ.α.

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) Πράσινη αφίδα (Mysus persicae)

Είναι µικρά έντοµα πρασινοκίτρινου χρώµατος έως µαύρου. Προσβάλλουν τις τρυφερές κορυφές των βλαστών την άνοιξη, οπότε τα φύλλα κατσαρώνουν και σταµατά η ανάπτυξη των βλαστών. Οι αφίδες πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα. Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του αµυγδαλεώνα για να γίνει άµεση επέµβαση µόλις διαπιστωθούν προσβολές από αφίδες.

Γκριζόµαυρη αφιδα (Lanchus persicae)

Είναι µεγαλόσωµη γκριζόµαυρη αφίδα του κορµού και των βραχιόνων. Οι προσβολές από τις αφίδες αυτές διαρκούν όλο τον χρόνο, οι αποικίες της εµφανίζονται πάνω σε χονδρά κλωνάρια στους βραχίονες, τους κλάδους της αµυγδαλιάς, και στους κορµούς των νεαρών δενδρυλλίων. Το είδος αυτό είναι ανθεκτικό σε χαµηλές θερµοκρασίες (-7οC) και έχει ευαισθησία στις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Οι αποικίες αυτού του είδους εµφανίζονται πάντοτε από την σκιαζόµενη πλευρά των βραχιόνων ή των κλάδων. Οι πληγές που αφήνουν µε τα νύγµατα τους οι αφίδες αποτελούν σοβαρή πύλη εισόδου για πολλές επικίνδυνες ασθένειες στα δένδρα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνει άµεση επέµβαση σε αµυγδαλεώνες όπου διαπιστώνονται προσβολές από αφίδες,µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. όπως deltamethrin, paraffin oil κ.α.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

Είναι τα διάφορα χελωνάκια, τα οποία προσβάλλουν βλαστούς, κλαδίσκους, κλάδους και τον κορµό. Κάτω από το κηρώδες περικάλυµµα τους αποµυζούν τους χυµούς της αµυγδαλιάς αδυνατίζοντας έτσι τα δένδρα. Όταν ο πληθυσµός του εντόµου είναι πυκνός µπορεί να ξεραθούν κλάδοι, κλαδίσκοι, το δένδρο εξασθενίζει και µειώνεται η παραγωγή του .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τα κοκκοειδή της αµυγδαλιάς σποραδικά και κατά τόπους, στους νοµούς Μαγνησίας (περιοχές Νέα Αγχίαλος, Σέσκλο, Κανάλια) και Λάρισας (Καλαµάκι, Συκούριο και Όσα).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Στις καλλιέργειες αµυγδαλιάς όπου διαπιστώνονται τα κοκκοειδή να γίνει καταπολέµηση µε θερινά λάδια ή άλλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όταν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού βρίσκεται σε προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου.

ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

Ο µύκητας διαχειµάζει υπό µορφή πυκνιδίων πάνω στην επιφάνεια των προσβεβληµένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων. Στα προσβεβληµένα όργανα σχηµατίζονται άφθονα µελανά πυκνίδια (µαύρα στίγµατα).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται από τις ουλές των φύλλων, των ανθέων και από τα λέπια των οφθαλµών

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σηµαντικότερες εποχές για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ: Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας. Β)Χηµικά µέτρα: Συνιστάται ψεκασµός των δένδρων κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειµώνα µε χαλκούχα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση της φώµοψης συνεχίζονται την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Copper hydroxide,boscalid,pyraclostrobin,Iprodione κ.α.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε προληπτικούς ψεκασµούς από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων µέχρι τέλος Μαΐου . Οι ψεκασµοί επαναλαµβάνονται εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.

​​​​​​​

Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: copper hydroxide,copper oxide,copper oxychloride.κ.ά. εγκεκριµένα σκευάσµατα

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Δείτε περισσότερα για:
Αμυγδαλια
Αμυγδαλα

Επικαιρότητα