Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες και Εχθροί του Αμπελιού

Αναφέρεται στον περονόσπορο, βοτρύτη, ευδέμιδα, θρίπες κλ.

Προστασία για τα εσπεριδοειδή

Αναμένεται με αισιοδοξία η νέα καρπόδεση.

Ασθένειες του αμπελιού

Στις περιοχές που η βλάστηση του αμπελιού βρίσκεται στο στάδιο της εμφάνισης των ανθοταξιών ( βλαστός 8-15 εκ.) και όπου η ασθένεια εμφανίζεται συχνά.

Βιολογική αντιμετώπιση της Σφήκας της καστανιάς

Το περυσινό καλοκαίρι εντοπίστηκε  για πρώτη φορά σε καστανιές της Τ. Κ. Φρουσιούνας  το έντομο Σφήκα της καστανιάς .

Ιχνοστοιχεία: Εάν θέλετε να αυξήσετε τις αποδόσεις των καλλιεργειών

Υπάρχουν 8 θρεπτικά στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα  για τα φυτά, σε πολύ μικρές ποσότητες.

Ασθένειες και Εχθροί των Μηλοειδών

Το δελτίο αφορά πεδινές περιοχές