Αγροτικές Καλλιέργειες

Τομάτα Θερμοκηπίου

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα θερμοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες τομάτας και αναμένεται στις όψιμες.

Προειδοποίηση ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Περονόσπορος αμπελιού

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθούν συμπτώματα της προσβολής και σε αμπελώνες με ιστορικό έντονων προσβολών.

Τελειώνει πριν αρχίσει η δακοκτονία στην Αιτωλοακαρνανία

Η φετινή χρονιά είναι όψιμη όσον αφορά στην καρπόδεση το ελαιοκάρπου.

Η εύκολη καλλιέργεια με τα σημαντικά κέρδη που ευδοκιμεί στην Ελλάδα

Καλλιέργειες πέρα από τις συνηθισμένες αναζητούν πολλοί αγρότες ανά την ελληνική επικράτεια.

Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στις αμπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου Λαρίσης διατηρούνται από την αρχή της πτήσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ασθένειες στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια

Η δραστηριότητα των ακμαίων των εντόμων, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στο ύψος των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Εμφάνιση πυρηνοτρήτη στις ελιές

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις οι οποίες συνέβαιναν μετά τον ψεκασμό είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική έκπλυση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

Στο δίκτυο ̟παγίδευσης καταγράφονται µέτριοι ̟πληθυσµοί.

Τα καλλιεργητικά μέτρα για ασθένειες και εχθρούς της Μηλιάς και Αχλαδιάς

Μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, που μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή, ιδίως όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές

Ασθένειες του αμπελιού

Η πτήση του εντόμου ξεκίνησε με μικρό αριθμό συλλήψεων στις όψιμες περιοχές και αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων στις πρώιμες μεσοπρώιμες περιοχές.