Αγροτικές Καλλιέργειες

Συστάσεις στους αμπελοκαλλιεργητές της χαλαζόπληκτης περιοχής

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης.

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού

Ευδεμίδα αμπελιού

Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη

Εμφάνιση περονόσπορου στα αμπέλια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές για την εμφάνιση περονόσπορου στα αμπέλια.

Ασθένειες στη μηλιά

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 26 - 28 Μαΐου.

Υπαίθρια επιτραπέζια και βιομηχανική ντομάτα

Αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού

Η παρατεταµένη καιρική αστάθεια µε συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και χαµηλότερες για την εποχή θερµοκρασίες, δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας.

Ασθένειες στην πατάτα

Η συγκομιδή τελείωσε στις πρώιμες φυτέψεις της Μεσσηνίας.

Συμβουλές για την καρυδιά

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση των δύο ασθενειών.