Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας των αγροτών

23 Αυγούστου, 2016
Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας των αγροτών

Δημοσιεύθηκε σήμερα απόφαση υπογεγραμμένη από τον Γ.Γ.Δ.Ε κ. Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες γίνονται εξαιτίας των επιδοτήσεων του Οπεκεπε. Π.χ. Έστω ότι πάμε σήμερα και υποβάλλουμε συμπληρωματική δήλωση για το φορολογικό έτος 2014 και δηλώνουμε επιδότηση 5.000,00€.

Η επιδότηση αυτή έστω ότι καταβλήθηκε χθες στον δικαιούχο και αφορούσε το έτος 2014. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. χειρόγραφα. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. έπρεπε: - να παραλάβει τη δήλωση με πρόστιμο ως εκπρόθεσμη, - να υποβάλλουμε αίτηση ακύρωσης του προστίμου γιατί η αιτία της εκπρόθεσμης υποβολής είχε να κάνει με την καθυστερημένη χορήγηση της επιδότησης από τον Οπεκεπε, άρα ο φορολογούμενος δεν είχε καμία ευθύνη, - Να γίνει η ακύρωση του προστίμου. Μια διαδικασία η οποία ταλαιπωρούσε κόσμο και κοσμάκη, είτε φορολογούμενους, είτε όσους από τους λογιστές πήγαιναν στη Δ.Ο.Υ. για λογαριασμό τους.

Με την απόφαση αυτή, στην ουσία απαλλάσσεται από το άγχος του αυτονόητου, ο εκάστοτε υπάλληλος στο τμήμα εισοδήματος των Δ.Ο.Υ., γιατί θα μπορεί να να κάνει το αυτονόητο, να παραλαμβάνει δηλαδή τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς πρόστιμο, από τη στιγμή που δεν είναι υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

Καλό είναι να μην μπερδευτούν οι συνάδελφοι με την αναφορά στην απόφαση, της λέξης "βεβαιώσεις" Οπεκεπε. Η απόφαση ορίζει και ξεκαθαρίζει την ΜΗ επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης. Δεν έχει να κάνει με το παραστατικό που θα προσκομίσεις μαζί με τη συμπληρωματική. Άρα, προκύπτει η υποχρέωση να υποβάλλεις συμπληρωματική για το 2014 ή το 2015; Την ετοιμάζεις, τη δίνεις στο φορολογούμενο ( ή την πας εσύ ως λογιστής του, ανάλογα τη συμφωνία που κάνεις) και ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. την παραλαμβάνει χωρίς πρόστιμο και χωρίς να πρέπει να του εξηγήσεις ότι δεν χρειάζεται πρόστιμο.

Μένει να γίνει κατανοητό άμεσα (έστω και τώρα, έστω και αργά), ότι κατ' εξαίρεση με τα ΕΛΠ, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι στο έτος που ανήκουν. Και θα λείψει δια παντός η υποχρέωση τροποποιητικών δηλώσεων. Είναι κομματάκι δύσκολο γιατί απαιτείται τροποποίηση νόμου, γι αυτό απλά το επισημαίνω.

Να επισημάνω για πολλοστή φορά ότι, η υποχρέωση υποβολής βαραίνει το φορολογούμενο, όχι το λογιστή. Αν δεν απευθυνθεί ο δικαιούχος το λογιστή του να του πει και να τον ενημερώσει ότι εισέπραξε επιδότηση, δεν μπορεί ο λογιστής να μπει στα δεδομένα του κάθε πελάτη του και να δει αν εισέπραξε επιδότηση. Απλά πράγματα.

Γ.Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών ...

Αναλυτικα

Eγκύκλιος  εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν χιλιάδες Αγρότες με τις φορολογικές τους δηλώσεις σχετικά με την μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον Οπεκεπε.
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος

 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σειράς ερωτημάτων από διάφορους φορείς και Δ.Ο.Υ . σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκύκλιο (που είναι σε ισχύ και για το φορολογικό έτος 2015) έγινε δεκτό ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα στο έτος που αφορούν.

2. Με το ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016 έγγραφο διευκρινίστηκε επίσης ότι για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά σύμφωνα με τις επίσημες «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή 2015» που εκδίδει ο Οπεκεπε (κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας).

3. Σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ.54 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ΚΦΔ), η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εκπνέει την ίδια ακριβώς ημερομηνία που εκπνέει και η προθεσμία για τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι τροποποιητικές δηλώσεις χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες και υπόκεινται σε πρόστιμο.

4. Επίσης, με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 απόφαση δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του ΚΦΔ (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62). Στην εν λόγω απόφαση διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΔ παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

5. Επιπρόσθετα, με την ΠΟΛ.1106/14.7.2016 κοινοποιήθηκε η με αρ. ΝΣΚ 89/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, αναφορικά με την απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας. Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι η μη γνώση μιας οφειλής, συνιστά λόγο απαλλαγής κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Επομένως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.

6. Κατά το προηγούμενο έτος (2015) όπως και στο τρέχον (2016), διαπιστώθηκε ότι ο Οπεκεπε κατέβαλε αγροτικές επιδοτήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εν προκειμένω, την 31.08.2015 και την 18.07.2016 αντίστοιχα) γεγονός που καθιστά υπόχρεους (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015) όσους εισπράττουν αγροτικές επιδοτήσεις να προβούν σε υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

7. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι λόγω της καθυστερημένης έκδοσης βεβαιώσεων από τον Οπεκεπε, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον Οπεκεπε, θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον Οπεκεπε.

 

Ακριβές Αντίγραφο

O Πρ/νος Αυτ/λους Τμ. Διοίκησης

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Επικαιρότητα

Κορονοϊος: Χτυπά και την τιμή του πετρελαίου

Θετικό αντίκτυπο έχει μόνο στα αγροτικά προϊόντα η έξαρση του κορονοϊού στην Κινά αλλά και παγκοσμίως. Αυτό γίνεται γιατί μειώνονται οι μεταφορές και συνεπακόλουθα η ζήτηση για πετρέλαιο, με αποτέλεσ...